Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Administrarea sistemelor de pensii în baza unor contracte colective: fonduri de pensii ocupaționale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Administrarea sistemelor de pensii în baza unor contracte colective: fonduri de pensii ocupaționale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta stabilește normele care guvernează activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO)* sau a fondurilor de pensii în toate țările Uniunii Europene.

ASPECTE-CHEIE

Scopul directivei este să asigure un nivel ridicat de protecție pentru viitori pensionari (membrii și beneficiarii fondurilor de pensii), garantând în același timp investiții eficiente prin instituirea normelor următoare:

  • 1.

    norme prudențiale stricte, ale căror caracteristici trebuie determinate de către fiecare țară a UE, pentru protejarea membrilor și a beneficiarilor IFPO, care trebuie să dețină suficiente informații despre normele care reglementează sistemul de pensii*, situația financiară a IFPO și drepturile acestora;

  • 2.

    norme privind investițiile adaptate la caracteristicile IFPO și pentru administrarea eficientă a economiilor; IFPO sunt investitori pe termen lung care trebuie să le ofere rentabilitate maximă membrilor și beneficiarilor lor menținând totodată siguranța investițiilor; dacă fiecare IFPO va stabili cea mai sigură și mai eficientă politică de investiții, normele de investiții și în special normele pentru investiții în acțiuni nu trebuie să fie prea restrictive;

  • 3.

    norme care permit activitatea transfrontalieră a IFPO, permițând crearea de fonduri de pensii paneuropene. Administrarea transfrontalieră necesită recunoașterea reciprocă a metodelor de supraveghere în vigoare în țările UE.

Această directivă nu se referă la instituțiile acoperite de directiva privind asigurarea de viață și directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative.

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) este responsabilă de culegerea informațiilor furnizate de țările UE referitoare la dezvoltarea mecanismelor transfrontaliere ale IFPO și pentru publicarea unor astfel de informații pe site-ul web al IFPO.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2014 al Comisiei cu privire la standardele tehnice pentru raportarea dispozițiilor naționale cu caracter prudențial către IFPO.

AEAPO poate elabora proiecte de standarde de reglementare și de punere în aplicare și poate înainta recomandări pentru coordonarea supravegherii IFPO. AEAPO cooperează strâns cu țările UE și Comisia Europeană.

O nouă directivă urmează să înlocuiască prezenta directivă începând de la sfârșitul anului 2016, devenind aplicabilă în toate țările UE până la sfârșitul anului 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând de la 23 septembrie 2003. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 22 septembrie 2005.

CONTEXT

Fondurile de pensii ocupaționale din UE beneficiază de principiile liberei circulații a capitalului și ale libertății de a presta servicii. Activitatea transfrontalieră a acestora trebuie promovată. Totodată, toți membrii și toți beneficiarii trebuie să beneficieze de o protecție adecvată a pensiilor lor prin intermediul IFPO guvernate cu prudență.

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale: instituții financiare care administrează sistemele de pensii colective pentru ca angajatorii să poată furniza pensii angajaților (adică membrii și beneficiarii sistemelor de pensii).

Sistem de pensii: un contract, un acord, un act fiduciar sau reguli care stabilesc drepturile de pensii acordate și condițiile acestora.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003, pp. 10-21)

Modificările succesive aduse Directivei 2003/41/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Textul provizoriu al directivei IFPO2, astfel cum a fost convenit politic în iunie 2016, așteaptă adoptarea formală.

Raport de la Comisie asupra unor aspecte cheie referitoare la directiva 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (Directiva IFPO) [COM(2009) 203 final, 30.4.2009].

Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, pp. 1-7).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea dispozițiilor naționale cu caracter prudențial relevante pentru domeniul schemelor de pensii ocupaționale, în conformitate cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 177, 17.6.2014, pp. 34-41)

Data ultimei actualizări: 14.09.2016

Top