Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Documentele contabile ale sucursalelor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare străine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Documentele contabile ale sucursalelor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare străine

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/117/CEE – obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social într-o altă țară din UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de a elimina necesitatea ca sucursalele băncilor străine și ale altor instituții financiare cu sediul social într-o altă țară (din UE sau din afara UE) să publice documente separate privind conturile anuale.

ASPECTE-CHEIE

  • Directiva se aplică tuturor sucursalelor din UE ale băncilor și ale altor instituții financiare cu sediul social în afara țării din UE în care este stabilită sucursala.
  • Directiva elimină necesitatea publicării unor conturi anuale separate ale sucursalelor. Documentele pe care trebuie să le publice sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare cu sediul social într-o altă țară din UE includ conturile anuale ale acestora, conturile consolidate, raportul de gestiune etc. Acestea trebuie publicate și controlate prin metodele prevăzute de legislația țării UE în care se află sediul social. Până la o coordonare ulterioară, țările UE le pot solicita sucursalelor să publice informații suplimentare, cum ar fi produsele și sarcinile sucursalei și totalul creanțelor și al datoriilor sucursalei.
  • Documentele pe care trebuie să le publice sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare cu sediul social într-o țară din afara UE sunt aceleași ca în cazul sucursalelor instituțiilor cu sediul social într-o țară din UE. Acestea trebuie publicate și controlate potrivit prevederilor legislației țării din afara UE. Cu toate acestea, dacă normele respective nu corespund cerințelor contabile din UE, țările UE le pot solicita sucursalelor să publice conturi anuale pentru propria activitate.
  • Țările UE pot solicita publicarea unor traduceri legalizate ale documentelor în limba (limbile) lor oficială (oficiale).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică din 14 ianuarie 1989. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 1991.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligațiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare cu sediul social în afara statului membru respectiv (JO L 44, 16.2.1989, pp. 40-42)

Data ultimei actualizări: 23.10.2017

Top