Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/24/CE – o procedură de faliment unică pentru băncile cu sucursale în mai multe țări ale UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva are scopul de a asigura că, în cazul în care o instituție de credit (în general o bancă) cu sucursale în alte țări ale UE (Uniunii Europene) falimentează, tuturor creditorilor și investitorilor li se aplică o procedură de faliment unică.

ASPECTE-CHEIE

Directiva:

aplică principiul controlului de către țara de origine. Aceasta înseamnă că legislația țării UE în care instituția de credit falimentară își are sediul social se aplică întregii proceduri de faliment;

solicită informarea tuturor părților relevante, inclusiv a creditorilor cunoscuți, cu privire la procedura de faliment și la măsurile de reorganizare. Aceasta include publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în cel puțin două ziare de circulație națională din fiecare țară gazdă (adică țările în care banca își are sediul social și sucursalele);

prevede că, în ceea ce privește procedura de lichidare, legea aplicabilă este cea a țării de origine. Legea trebuie să cuprindă în special aspecte precum:

competențele instituției de credit și ale lichidatorilor;

efectele procedurii de faliment asupra oricăror procese intentate de creditorii individuali; și

alocarea costurilor și a cheltuielilor.

clarifică impactul procedurii de faliment și legea aplicabilă în legătură cu anumite contracte și alte drepturi juridice care pot fi afectate de procedură, precum contractele de muncă și drepturile de proprietate;

solicită tuturor persoanelor care trebuie să primească sau să transmită informații în legătură cu procedura de faliment să garanteze secretul profesional.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 5 mai 2001. Țările UE au trebuit să o încorporeze în legislația națională până la 5 mai 2004.

CONTEXT

Lichidarea instituțiilor de credit

ACT

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, pp. 15-23)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2001/24/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 05.01.2016

Top