Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informații pentru pasageri: identitatea transportatorilor aerieni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informații pentru pasageri: identitatea transportatorilor aerieni

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 – lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul UE și identitatea transportatorilor aerieni efectivi

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul stabilește o listă disponibilă public a companiilor aeriene supuse unei interdicții de zbor în Uniunea Europeană (UE) deoarece nu respectă standardele de siguranță necesare (Anexa A) și a companiilor aeriene supuse unei restricții de zbor în anumite condiții (Anexa B).
  • Actul asigură cunoașterea de către pasageri a identității companiei aeriene cu care zboară.

ASPECTE-CHEIE

  • O companie aeriană este inclusă pe lista celor supuse unei interdicții dacă se constată că prezintă deficiențe grave privind siguranța și este incapabilă să le remedieze.
  • Criteriile comune elaborate la nivelul UE pe baza standardelor de siguranță relevante există pentru a stabili necesitatea impunerii unei interdicții de exploatare. Comisia Europeană poate modifica aceste criterii ținând seama de dezvoltările științifice și tehnice.
  • În cazul în care apar probleme de siguranță neprevăzute, o țară a UE poate să impună imediat o interdicție unei companii aeriene.
  • Companiilor aeriene li se oferă ocazia de a fi ascultate în cazul în care Comisia adoptă decizii pentru includerea unei companii aeriene pe lista celor supuse unei interdicții.
  • Lista este publicată în Jurnalul Oficial al UE. Comisia și țările UE trebuie să faciliteze accesul public la listă, în special prin intermediul internetului. De asemenea, autoritățile aviației civile și aeroporturile trebuie să aducă lista la cunoștința publicului.
  • Vânzătorii de bilete, operatorii turistici și agenții de voiaj trebuie să informeze pasagerii despre identitatea companiei aeriene planificată a fi utilizată pentru călătoria lor în momentul rezervării. Pasagerii trebuie să fie informați despre orice schimbări ulterioare cât mai curând posibil și cel târziu în momentul înregistrării sau la îmbarcare.
  • Pasagerii au dreptul la rambursare sau la schimbarea rutei în cazul în care compania aeriană este inclusă pe lista celor supuse unei interdicții după efectuarea rezervării.

În decembrie 2015, Comisia a publicat o strategie cuprinzătoare în domeniul aviației pentru Europa. Pe lângă eforturile de îmbunătățire a competitivității sectorului, strategia subliniază importanța menținerii unor standarde ridicate de siguranță și securitate și protecția drepturilor pasagerilor.

Până în noiembrie 2016, fiecare companie aeriană din afara UE care zboară către UE va trebui să aibă o autorizație unică pentru siguranță aeriană emisă de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Aceste autorizații validează respectarea standardelor internaționale de siguranță de către companiile aeriene și sunt valabile în toată UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 16 ianuarie 2006.

CONTEXT

Lista companiilor aeriene interzise în UE

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (JO L 344, 27.12.2005, pp. 15-22)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, pp. 14-28). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 06.06.2016

Top