Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rapoarte privind cetățenia Uniunii: progresele înregistrate de UE în eliminarea obstacolelor din calea exercitării drepturilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rapoarte privind cetățenia Uniunii: progresele înregistrate de UE în eliminarea obstacolelor din calea exercitării drepturilor

Raportul privind cetățenia Uniunii Europene (UE) propune acțiuni concrete pentru eliminarea obstacolelor pe care le mai întâmpină cetățenii, astfel încât aceștia să se poată bucura pe deplin în viața de zi cu zi de drepturile care le revin în calitate de cetățeni ai UE. Acesta este însoțit de raportul privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE, publicat o dată la trei ani, care evaluează aplicarea normelor UE privind drepturile cetățenilor UE.

ACT

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Raportul pe 2013 privind cetățenia UE, Cetățenii UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră [COM(2013) 269 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Cetățenia UE și drepturile aferente acesteia, cum ar fi dreptul la libera circulație și drepturile politice puternice, reprezintă piloni-cheie ai Uniunii Europene. Toți resortisanții unei țări din UE se bucură de acest statut, care completează cetățenia națională, fără a o înlocui.

Raportul privind cetățenia UE prevede măsuri concrete pentru îmbunătățirea drepturilor cetățenilor UE în mai multe domenii. Obiectivul este de a garanta posibilitatea cetățenilor UE de a se bucura efectiv de drepturile lor în viața de zi cu zi, când muncesc, studiază, locuiesc, călătoresc sau fac cumpărături în UE și când participă la procesul decizional al UE.

12 acțiuni-cheie

În raportul din 2013, Comisia propune 12 noi acțiuni-cheie pentru eliminarea obstacolelor cu care se mai confruntă cetățenii în încercarea de a se bucura de drepturile care le revin în calitate de cetățeni ai UE. Aceste acțiuni vizează 6 domenii:

  • eliminarea obstacolelor din calea lucrătorilor și a stagiarilor din UE;
  • reducerea birocrației în statele membre;
  • protejarea cetățenilor mai vulnerabili ai UE;
  • eliminarea barierelor din calea cumpărăturilor în UE;
  • o informare specifică și accesibilă în UE;
  • participarea la viața democratică a UE.

Multe dintre aceste propuneri li se aplică tuturor celor 500 de milioane de cetățeni ai UE. Unele dintre ele le sunt benefice mai ales celor peste 13,6 milioane de cetățeni ai UE care locuiesc într-o altă țară din UE decât țara în care s-au născut sau celor 210 milioane de cetățeni care călătoresc anual în interiorul UE pentru afaceri, pentru studii, pentru stagii de formare sau pentru agrement.

Toate cele 25 de acțiuni concrete din primul raport privind cetățenia UE din 2010 au fost lansate deja. Un tabel cu progresele înregistrate indică inițiativele întreprinse. Acestea se referă la libera circulație și la rezidența cetățenilor UE, la protecția consulară, la drepturile electorale și la inițiativa cetățenească europeană, precum și la sănătate și la drepturile consumatorilor.

Raportul din 2013 a fost întocmit pe baza unei consultări publice ample, în care s-au implicat cetățenii, societatea civilă și alte instituții ale UE. De asemenea, acesta răspunde la întrebările sau la plângerile pe care Comisia le primește anual de la cetățenii UE prin serviciul de informare Europe Direct și prin portalul Europa ta.

Raportul privind cetățenia din 2013 este însoțit de raportul privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE în perioada 2011 - 2013 (în temeiul articolului 25 TFUE), care prezintă modul în care au fost implementate din 2011 prevederile Tratatului privind cetățenia UE (titlul II al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene).

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în temeiul articolului 25 din TFUE privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE în perioada 2011-2013 (al 7-lea raport al Comisiei Europene privind cetățenia Uniunii) [COM(2013) 270 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport privind cetățenia UE în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE [COM(2010) 603 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European în temeiul articolului 25 TFUE privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE în perioada 2007-2010 [COM(2010) 602 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul Comisiei - Al cincilea raport privind cetățenia Uniunii (1 mai 2004-30 iunie 2007) [COM(2008) 85 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul Comisiei - Al patrulea raport privind cetățenia Uniunii (1 mai 2001-30 aprilie 2004) [COM(2004) 695 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul Comisiei - Al treilea raport al Comisiei privind cetățenia Uniunii [COM(2001) 506 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Al doilea raport al Comisiei Europene privind cetățenia Uniunii Europene [COM(97) 230 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei Europene privind cetățenia Uniunii [COM(93) 702 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 19.05.2014

Top