Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Libera circulație a lucrătorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Libera circulație a lucrătorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind dreptul lucrătorilor UE de a circula în UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul actualizează (și codifică) un act legislativ anterior privind dreptul cetățenilor Uniunii Europene de a circula liber și de a lucra într-o altă țară din UE.
 • De asemenea, regulamentul este menit să garanteze respectarea în practică a articolului 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

ASPECTE-CHEIE

 • Libera circulație a lucrătorilor este în avantajul persoanelor care aleg să muncească în altă parte în UE și în al societăților care le primesc. Aceasta le permite primelor să își exercite dreptul la liberă circulație și să își îmbunătățească situația personală și profesională, iar celor din urmă să ocupe locurile de muncă vacante și să găsească soluții pentru deficitele în materie de competențe.
 • Așa cum o persoană care trăiește într-o țară a UE are dreptul de acces la o activitate lucrativă într-o altă țară, tot astfel și angajatorii pot difuza locurile de muncă vacante și pot încheia contracte cu potențiali angajați din întreaga UE.
 • Actul legislativ codifică și înlocuiește Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, care a fost modificat substanțial de mai multe ori de la aprobarea sa inițială în octombrie 1968. Actul asigură o bună funcționare a sistemului, interzicând orice formă de discriminare națională între UE și angajați.
 • În special, acesta interzice:
  • procedurile separate de recrutare pentru străini; și
  • limitele în ceea ce privește difuzarea ofertelor de muncă sau impunerea unor condiții specifice, precum înregistrarea la oficiile de ocupare a forței de muncă în cazul persoanelor provenite dintr-o altă țară UE.
 • În mod similar, este ilegală discriminarea între lucrătorii naționali și cei proveniți din alte state ale UE în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă și de muncă referitoare la:
  • accesul la locuri de muncă , inclusiv asistența oferită de oficiile de ocupare a forței de muncă persoanelor dornice de angajare;
  • condițiile de muncă, inclusiv remunerarea, concedierea și reintegrarea profesională sau la avantajele sociale și fiscale;
  • accesul la formare, inclusiv în școli profesionale și centre de recalificare
 • Același principiu al accesului la sistemul național de învățământ general, la cursurile de ucenici și de formare profesională se aplică în cazul copiilor unei persoane care este sau a fost încadrată în muncă într-o altă țară a UE.
 • Actul legislativ se referă la anumite drepturi sociale. Un angajat care lucrează într-o altă țară a UE are dreptul la aceleași avantaje potențiale în ceea ce privește locuințele ca și lucrătorii naționali și se poate înscrie pe lista cererilor de locuință, în cazul în care există o astfel de listă, în regiunea în care lucrează.
 • De asemenea, actul legislativ vizează egalitatea de tratament în ceea ce privește afiliereala organizații sindicale și exercitarea drepturilor sindicale, cum ar fi dreptul de vot și accesul la posturile administrative sau de conducere ale unei organizații sindicale.
 • Pentru un loc de muncă poate fi necesar un anumit nivel de cunoaștere a limbii, dar orice cerință referitoare la limbă trebuie să fie rezonabilă și necesară pentru locul de muncă în cauză.

Excepție

Singura excepție de la principiul nediscriminării vizează accesul la posturi care implică exercitarea autorității publice și sarcinile menite să protejeze interesele generale ale statului. Țările UE pot rezerva asemenea posturi pentru propriii cetățeni.

Noul regulament privind EURES

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 este versiunea codificată a unui act inițial [Regulamentul (CEE) nr. 1612/68] și a modificărilor ulterioare ale acestuia. Regulamentul se aplică începând cu data de 16 iunie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (text codificat) (JO L 141, 27.5.2011, pp. 1-12)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 492/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune codificată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, pp. 8-14)

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia: Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul IV: Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor – Capitolul 1: Lucrătorii – Articolul 45 (fostul articol 39 din TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 65-66)

Data ultimei actualizări: 13.02.2017

Top