Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Educaţia financiară

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Educaţia financiară

Comisia consideră educaţia financiară ca fiind fundamentală în vederea constituirii unei pieţe unice şi doreşte, în acest scop, să stimuleze cetăţenii Uniunii Europene să îşi însuşească cunoştinţele de bază în materie de finanţe personale. Prezenta comunicare vizează definirea principiilor de bază pentru programele naţionale de educaţie financiară de calitate, cât şi prezentarea iniţiativelor gestionate de Uniunea Europeană în acest domeniu.

ACT

Comunicare a Comisiei din 18 decembrie 2007 privind educaţia financiară COM(2007) 808 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Dată fiind lipsa de cunoştinţe a consumatorilor în privinţa produselor financiare, şi având în vedere creşterea diversităţii şi complexităţii acestor produse, Comisia a decis promovarea dezvoltării educaţiei financiare în cadrul Uniunii Europene (UE).

Obiective

Prezenta comunicare face parte din cadrul măsurilor privind serviciile financiare cu amănuntul, prevăzute în raportul Comisiei „O piaţă unică pentru Europa secolului XXI-a” şi are ca obiectiv asistarea părţilor interesate în ceea ce priveşte elaborarea programelor de educaţie financiară prin intermediul:

 • unei conştientizări a necesităţii combaterii inculturii de ordin financiar;
 • unei educaţii financiare de înaltă calitate în cadrul UE;
 • unei puneri în comun a celor mai bune practici;
 • dezvoltării de instrumente practice în vederea facilitării unei educaţii financiare mai eficiente în şcoli.

Importanţa şi avantajele economice şi sociale ale educaţiei financiare

Educaţia financiară este benefică persoanelor (de exemplu, permiţându-le acestora să anticipeze din punct de vedere financiar anumite situaţii neprevăzute), societăţii (diminuând riscurile de excludere financiară şi stimulând consumatorii să fie prevăzători şi să facă economii) şi economiei în ansamblul său (prin favorizarea comportamentelor avizate şi prin aportul de lichidităţi pe pieţele financiare).

Două studii recente finanţate de către Comisia Europeană relevă, printre altele, că educaţia financiară este propusă de către un mare număr de entităţi (autorităţi de monitorizare, angajaţi din domeniul social, educaţie publică etc.) din cadrul statelor membre şi că numărul iniţiativelor naţionale în acest domeniu este extrem de variabil.

Anchete de referinţă întreprinse la nivelul statelor membre ajută la stabilirea priorităţilor şi facilitează monitorizarea în timp a progresului. Pe de altă parte, mai multe studii demonstrează efectul pozitiv asupra comportamentelor pe care îl are participarea în cadrul programelor de educaţie financiară.

Cadrul de acţiune comunitară

Domeniul educaţiei este de competenţa statelor membre. Cu toate acestea, Comunitatea are posibilitatea de a interveni în cadrul măsurilor de informare şi educare a consumatorilor, precum şi la punerea în aplicare a măsurilor ce sprijină şi completează politica dusă de statele membre.

Printre acţiunile deja întreprinse, Comisia a elaborat un instrument de educare online, Dolceta, ce propune formarea adulţilor în domeniul consumului, şi „Agenda Europa”, o broşură cu caracter informativ destinată elevilor din învăţământul secundar.

Cartea verde din mai 2007 privind serviciile financiare cu amănuntul a subliniat că se pot lua mai multe măsuri pentru favorizarea educaţiei financiare. Acest fapt a fost confirmat şi de răspunsurile la cartea verde, în special legate de difuzarea de către Comisie a celor mai bune practici, dar şi de adoptarea de reguli comunitare nerestrictive care să vină în sprijinul furnizorilor de educaţie financiară.

Principii de bază ale programelor de educaţie financiară de calitate

Comisia a definit opt principii care ar putea veni în sprijinul organismelor implicate în difuzarea educaţiei financiare în ceea ce priveşte elaborarea şi punerea în aplicare a programului de educaţie financiară:

 • educaţia financiară trebuie să fie disponibilă şi activ promovată pe tot parcursul vieţii, într-o manieră continuă;
 • programele de educaţie financiară trebuie să vizeze în mod concret necesităţile persoanelor şi să fie disponibile în timp util şi uşor accesibile;
 • consumatorii trebuie să poată beneficia de educaţie în domeniul economic şi financiar de la o vârstă şcolară, aceasta urmând a fi, de preferinţă, inclusă în cadrul programelor şcolare generale;
 • programele de educaţie financiară trebuie să cuprindă instrumente de ordin general, care să atragă atenţia asupra necesităţii de îmbunătăţire a cunoştinţelor în materie de probleme şi riscuri financiare;
 • programele de educaţie financiară oferite de către prestatorii de servicii financiare trebuie să fie echilibrate, transparente şi obiective. Acestea trebuie întotdeauna să corespundă interesului consumatorului;
 • formatorii în domeniul financiar trebuie să beneficieze de o formare corespunzătore şi de resursele necesare;
 • se va promova coordonarea la nivel naţional între organismele interesate, iar cooperarea internaţională a furnizorilor de programe de educaţie financiară va fi stimulată în vederea facilitării schimbului celor mai bune practici;
 • programele de educaţie financiară vor fi evaluate la intervale regulate şi, dacă este cazul, actualizate.

Iniţiativele şi asistenţa practică prevăzute

Educaţia financiară ţine de competenţa statelor membre, dar şi UE poate furniza un ajutor practic important. Comisia a definit, astfel, următoarele iniţiative ca fiind prioritare:

 • crearea unui grup de experţi în materie de educaţie financiară, care va avea ca domeniu de activitate promovarea şi schimbul celor mai bune practici şi consilierea Comisiei cu privire la elaborarea politicii de educaţie financiară;
 • asigurarea unui patronaj (inclusiv mesajul de susţinere şi utilizarea logourilor europene) al statelor membre şi actorilor din sectorul privat în vederea organizării de conferinţe naţionale şi regionale, cât şi pentru orice alte iniţiative care au ca scop promovarea educaţiei financiare;
 • publicarea pe site-ul web al Comisiei a unei baze de date online a programelor de educaţie financiară şi de cercetare în domeniul educaţiei financiare în cadrul UE, pentru a facilita consultarea resurselor în materie de cele mai bune practici şi de cercetare în acest domeniu;
 • elaborarea, începând din 2008, a unui nou modul Dolceta, destinat formării cadrelor de învăţământ de cultură financiară, în scopul stimulării şi asistării profesorilor din învăţământul primar şi secundar în vederea includerii de probleme financiare în programa şcolară generală.

ACTE CONEXE

Decizia 2008/365/CE a Comisiei din 30 aprilie 2008 de instituire a unui grup de experţi în educaţie financiară [Jurnalul Oficial L 125 din 9.5.2008]. Această decizie instituie un grup de experţi în domeniul educaţiei financiare, care are ca misiune încurajarea celor mai bune practici în acest domeniu şi consilierea Comisiei asupra punerii în aplicare a principiilor ce figurează în comunicarea sa din decembrie 2007. Grupul este compus din specialişti reprezentând sectorul public şi privat, numiţi de către Comisie pentru un mandat de trei ani ce poate fi reînnoit.

Ultima actualizare: 04.07.2011

Top