Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comitetul bancar european

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comitetul bancar european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2004/10/CE de instituire a Comitetului bancar european

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia instituie Comitetul bancar european (EBC), un comitet consultativ care sprijină și consiliază Comisia Europeană cu privire la problemele de politici privind activitățile bancare din Uniunea Europeană (UE). EBC este atașat direct Comisiei și o sprijină la adoptarea unor măsuri de punere în aplicare a directivelor și a regulamentelor UE.

ASPECTE-CHEIE

Rol

 • EBC joacă un rol central în pregătirea și în punerea în aplicare a legislației bancare europene.
 • Acesta consiliază Comisia cu privire la problemele de politici privind activitățile bancare și emite avize cu privire la propunerile pe care aceasta le prezintă.

Compoziție

 • EBC este format din înalți reprezentanți ai țărilor UE, majoritatea din ministerele de finanțe.
 • Banca Centrală Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și reprezentanți din Spațiul Economic European și din țările Acordului european de liber schimb pot participa în calitate de observatori.
 • De asemenea, Comisia poate invita și alți experți și observatori (precum reprezentanți din țările candidate) la reuniunile sale.

Regulamentul de procedură

În 2014, EBC și-a modificat regulamentul de procedură. Acesta guvernează aspecte precum:

 • convocarea reuniunilor comitetului;
 • elaborarea ordinilor de zi și a documentației care trebuie trimisă membrilor;
 • informarea continuă a Parlamentului European și a reprezentanțelor permanente ale țărilor UE (ambasadele acestora în UE);
 • procedurile de vot pentru avizele EBC;
 • componența delegațiilor la EBC și cvorumul necesar pentru deliberările acestuia;
 • instituirea unor grupuri de lucru cu privire la anumite probleme;
 • admiterea terților, adică a observatorilor și a experților.

EBC a înlocuit Comitetul consultativ bancar anterior.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică din 13 aprilie 2005 (data la care a intrat în vigoare Directiva 2005/1/CE care, printre altele, a înlocuit Comitetul consultativ bancar cu EBC).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare privind activitatea EBC, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2004/10/CE a Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului bancar european (JO L 3, 7.1.2004, pp. 36-37)

ACTE CONEXE

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului, precum și a directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, pp. 9-17)

Data ultimei actualizări: 04.10.2016

Top