Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Directivele privind piața unică a UE – încorporarea în legislația națională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Directivele privind piața unică a UE – încorporarea în legislația națională

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 2005/309/CE a Comisiei – transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă

CARE ESTE ROLUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea stabilește cum pot țările Uniunii Europene (UE) să încorporeze mai bine în legislația națională directivele care privesc piața unică a UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Directivele sunt măsuri cu caracter obligatoriu pentru țările UE în ceea ce privește rezultatele care trebuie atinse. Țările UE pot:
  • să aleagă forma și mijloacele de atingere a rezultatelor respective, dar
  • trebuie să transpună directiva într-un termen fix.
 • Pentru buna funcționare a pieței unice este esențială transpunerea* corectă și la timp a directivelor în domeniul respectiv. O transpunere tardivă sau incorectă a directivelor poate duce la obstacole și poate reduce competitivitatea economiei europene.

Transpunerea tardivă sau incorectă

Țările UE sunt monitorizate și pot fi penalizate pentru transpunerea tardivă sau incorectă prin:

Practici mai bune

 • Pentru a asigura transpunerea corectă și la timp, Comisia recomandă adoptarea de către țările UE a unor practici mai bune, pe baza exemplelor anumitor țări. De asemenea, Comisia recomandă focalizarea procedurilor și a practicilor naționale, în special:
  • abordarea cauzelor principale ale transpunerii incorecte sau tardive;
  • alegerea procedurilor și a practicilor celor mai eficace și mai bine concepute pentru fiecare țară a UE;
  • realizarea unor tabele care să prezinte corelarea dintre directive și măsurile de transpunere;
  • evitarea adăugării, în legislația națională de punere în aplicare, a unor condiții sau cerințe care nu sunt necesare și care pot îngreuna atingerea obiectivelor directivei.
 • Anexa la recomandare cuprinde detalii privind bunele practici care ar putea fi urmate, inclusiv:
  • stabilirea transpunerii corecte și la timp drept prioritate politică și operațională permanentă;
  • asigurarea faptului că pregătirile în vederea transpunerii au loc într-o etapă timpurie, astfel încât directivele UE să fie încorporate corect în legislația națională până la termenele stabilite;
  • colaborarea strânsă cu parlamentele naționale, regionale și descentralizate (adică la un nivel aflat sub cel național) implicate în transpunerea directivelor privind piața internă;
  • luarea de măsuri în mod rapid, vizibil și eficace pentru transpunerea directivelor în cazul întârzierii transpunerii (de exemplu, prin rezervarea unui timp mai îndelungat în parlament pentru a permite dezbaterea și adoptarea la timp a legilor naționale necesare sau a unor modificări aduse legilor).
 • În plus, în cadrul procedurii de transpunere, când țările UE înaintează parlamentului național proiectele de lege de punere în aplicare și când aceste proiecte sunt notificate Comisiei, acestea ar trebui să fie însoțite de:
  • o declarație privind conformitatea acestora cu legislația UE;
  • informații pentru identificarea părților directivei care au fost transpuse efectiv.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Transpunere: încorporarea directivelor UE în legislația națională a unei țări a UE.

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 privind transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă (JO L 98, 16.4.2005, pp. 47–52)

Data ultimei actualizări: 08.03.2017

Top