Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mențiuni nutriționale și de sănătate privind produsele alimentare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mențiuni nutriționale și de sănătate privind produsele alimentare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate privind produsele alimentare

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul caută să reglementeze mențiunile* înscrise pe produsele alimentare etichetate și care fac obiectul publicității în Uniunea Europeană (UE).
 • Regulamentul are ca scop să asigure că mențiunile nutriționale* și de sănătate* înscrise pe produsele alimentare, dar și în prezentări și în publicitate sunt clare și se bazează pe dovezi științifice general acceptate.
 • O varietate mare de substanțe precum vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași esențiali, fibre și extracte vegetale cu efect nutrițional sau fiziologic poate să fie prezentă într-un produs alimentar și să facă obiectul unei mențiuni.
 • Regulamentul caută să asigure:
  • un nivel ridicat de protecție a consumatorului;
  • îi oferă acestuia informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, și
  • creează condiții egale de concurență pentru industria alimentară.

ASPECTE-CHEIE

Comisia Europeană trebuie să elaboreze profiluri nutriționale* și condiții de utilizare a mențiunilor nutriționale și de sănătate pe produsele alimentare luând în considerare:

 • cantitățile de anumiți nutrienți și alte substanțe * conținute în produsul alimentar în cauză, cum ar fi:
  • acizii grași;
  • acizii grași saturați;
  • acizii grași trans;
  • zaharurile și
  • sarea;
 • rolul și importanța produsului alimentar în alimentația populației în general sau a anumitor grupuri cu risc, inclusiv copiii;
 • prezența nutrienților care au fost recunoscuți științific drept având un efect asupra sănătății.

Mențiunile de sănătate nu trebuie să:

 • fie false, ambigue sau înșelătoare;
 • conducă la îndoieli privind siguranța sau conformitatea nutrițională a altor produse alimentare;
 • încurajeze consumul în exces;
 • sugereze faptul că o alimentație echilibrată și variată nu poate să asigure în general cantitățile corespunzătoare de nutrienți;
 • sugereze faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care nu se consumă produsul alimentar;
 • facă referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută;
 • facă trimitere la recomandări ale unui singur doctor sau personal medico-sanitar.

Utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate este permisă numai dacă s-a dovedit că prezența, absența sau conținutul redus dintr-un produs alimentar a unei substanțe are un efect benefic, astfel cum s-a stabilit prin dovezi științifice general acceptate. Aceste substanțe trebuie să fie în cantități care pot fi consumate în mod rezonabil și care vor produce efectul dorit.

Utilizarea mențiunilor nutriționale și de sănătate este permisă numai dacă pe eticheta produsului alimentar sunt trecute și următoarele date:

 • populația-țintă la care se referă mențiunea;
 • o declarație privind importanța unei alimentații variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos;
 • cantitatea de produs alimentar și modelul de consum solicitat pentru a obține efectul benefic menționat;
 • o mențiune adresată persoanelor care ar trebui să evite să consume produsul alimentar în cauză (de exemplu, gravidele);
 • un avertisment adecvat pentru produsele care sunt susceptibile de a prezenta un risc în ceea ce privește sănătatea în cazul în care sunt consumate în exces;
 • în cazul mențiunii unui risc redus de îmbolnăvire, o mențiune care indică faptul că boala respectivă are factori de risc multipli și că modificarea unuia dintre aceștia poate sau nu să aibă un efect benefic;
 • orice alte restricții sau instrucțiuni de utilizare.

Mențiunile de sănătate care se bazează pe dovezi științifice general acceptate și care sunt bine înțelese de consumatorul mediu pot fi scutite de procedurile de autorizare.

Băuturile care conțin mai mult de 1,2 % alcool în volum nu poartă mențiuni nutriționale și de sănătate, fiind permise numai mențiunile referitoare la reducerea conținutului de alcool sau a conținutului energetic.

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 furnizează o listă a mențiunilor de sănătate permise, altele decât cele legate de reducerea riscului de îmbolnăvire și sănătatea și dezvoltarea copiilor. Acest regulament se aplică de la 14 decembrie 2012 și este modificat în mod regulat pentru a actualiza lista noilor mențiuni de sănătate permise.

Cererea de autorizare

Orice producător poate solicita includerea unei mențiuni noi pe lista mențiunilor permise prin înaintarea unei cereri oricărei țări din UE. Țara UE va înainta cererea către Autoritatea europeană pentru Siguranța alimentelor (EFSA) și Comisia va lua o decizie privind utilizarea mențiunii luând în considerare avizul științific al EFSA.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 iulie 2007.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Mențiune: înseamnă orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatoriu(ie) în temeiul legislației comunitare sau naționale, inclusiv reprezentarea sub formă de imagini, reprezentarea grafică sau simbolică, indiferent de formă, care afirmă, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are caracteristici deosebite;

Mențiune nutrițională: înseamnă orice mențiune care declară, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are proprietăți nutriționale benefice speciale datorită:

 • valorii energetice (calorice) pe care:
  • o furnizează;
  • o furnizează la un nivel mai scăzut sau mai ridicat sau
  • nu o furnizează și/sau
 • nutrienților sau altor substanțe pe care acesta:
  • le conține;
  • le conține în proporție scăzută sau ridicată sau
  • nu le conține.

Mențiune de sănătate: înseamnă orice mențiune care declară, sugerează sau implică că există o relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul din constituenții săi și sănătate;

Nutrient: înseamnă proteinele, carbohidrații, grăsimile, fibrele, sodiul, vitaminele și mineralele enumerate în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 și substanțele care aparțin uneia dintre categoriile în cauză sau sunt compușii uneia dintre categoriile în cauză;

Altă substanță: înseamnă o substanță, alta decât un nutrient, care are un efect nutrițional sau fiziologic;

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, pp. 9-25)

Modificările succesive aduse Regulamentului nr. 1393/2007 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 353/2008 al Comisiei din 18 aprilie 2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 109, 19.4.2008, pp. 11-16)

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 136, 25.5.2012, pp. 1-40). Consultați versiunea consolidată.

Decizia 2013/63/UE de punere în aplicare a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 (JO L 22, 25.1.2013, pp. 25-28)

Data ultimei actualizări: 16.08.2016

Top