Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reziduuri de pesticide în produsele de alimentație umană sau animală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reziduuri de pesticide în produsele de alimentație umană sau animală

Toate alimentele destinate consumului uman sau animal în Uniunea Europeană (UE) se supun unei limite maxime a reziduurilor de pesticide (CMR) în compoziția acestora, în vederea protejării sănătății animale și umane. Legislația UE reglementează limitele aplicabile diferitelor produse pentru alimentația umană sau animală și stabilește o limită maximă aplicabilă implicit.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE.

SINTEZĂ

Toate alimentele destinate consumului uman sau animal în Uniunea Europeană (UE) se supun unei limite maxime a reziduurilor de pesticide (CMR) în compoziția acestora, în vederea protejării sănătății animale și umane. Legislația UE reglementează limitele aplicabile diferitelor produse pentru alimentația umană sau animală și stabilește o limită maximă aplicabilă implicit.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cantitățile maxime autorizate de reziduuri de pesticide care se pot găsi în produsele de origine animală sau vegetală destinate consumului uman sau animal. Aceste limite maxime aplicabile reziduurilor * (CMR) stabilite de Comisia Europeană, includ:

 • 1.

  CMR specifice anumitor alimente de destinație umană sau animală;

 • 2.

  o limită generală care se aplică în cazurile în care nu a fost stabilită nicio CMR specifică (o „limită implicită” de 0,01 mg/kg).

CMR privind recoltele și pesticidele se pot găsi în baza de date CMR a Comisiei.

Alimentele vizate

Regulamentul acoperă ansamblul produselor destinate alimentației umane sau animale enumerate în anexa I.

Aceste produse nu se supun limitelor stabilite dacă sunt destinate:

 • însămânțării sau plantării;
 • testelor autorizate privind substanțele active;
 • fabricației altor produse în afară de alimente;
 • exportului.

Excepții

Anumite substanțe enumerate de Comisie (anexa VII) pot fi autorizate chiar dacă depășesc CMR-ul stabilit pentru acestea, dacă îndeplinesc condițiile următoare:

 • produsele respective nu sunt destinate consumului imediat;
 • sunt implementate controale pentru evitarea punerii acestor produse la dispoziția consumatorului;
 • celelalte țări UE și Comisia sunt informate cu privire la aceste măsuri.

Evaluarea siguranței

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) este responsabilă pentru evaluarea siguranței noilor cereri depuse pentru CMR. Evaluarea se realizează pe baza toxicității, a nivelurilor maxime preconizate în ceea ce privește alimentele și regimul alimentar al consumatorilor. Pe baza avizului EFSA, Comisia emite un Regulament care stabilește o nouă CMR sau care modifică sau anulează o CMR existentă.

Prelevarea de mostre

UE are un program care verifică în fiecare an lista convenită de produse pentru a asigura conformarea acestora cu CMR-urile pesticidelor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 5 aprilie 2005.

Pentru mai multe informații, consultați site-urile Comisiei Europene privind limitele maxime aplicabile reziduurilor și EFSA.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 396/2005

5.4.2005

-

JO L 70, 16.3.2005, pp. 1-16

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 396/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 400/2014 al Comisiei din 22 aprilie 2014 privind un program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru 2015, 2016 și 2017 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (JO L 119, 23.4.2014, pp. 44-56).

Data ultimei actualizări: 23.04.2015

Top