Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comerțul internațional cu produse chimice periculoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comerțul internațional cu produse chimice periculoase

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2006/730/CE – procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă comerțului internațional cu anumite produse chimice și pesticide periculoase

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia asigură aprobarea Uniunii Europene (UE) și participarea la Convenția de la Rotterdam după anularea deciziei legislative inițiale pe motive de drept de către Curtea de Justiție.

Convenția prevede procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru anumite produse chimice și pesticide periculoase comercializate la nivel internațional.

ASPECTE-CHEIE

Convenția

reglementează importurile și exporturile a 47 de produse chimice și pesticide periculoase;

impune ca orice produs chimic care este vizat să aibă consimțământul prealabil al importatorului înainte de a putea fi exportat;

stabilește o procedură pentru schimbul de informații cu privire la deciziile adoptate de țările importatoare;

impune ca fiecare semnatar al convenției să numească o autoritate națională pentru a asigura punerea completă în aplicare;

solicită acordul fiecărui semnatar cu privire la acceptarea importurilor de produse chimice și pesticide vizate;

impune exportatorilor să se asigure că produsele chimice vizate nu sunt exportate fără aprobarea oficială a țării importatoare;

solicită părților care au interzis sau au reglementat strict un produs chimic să notifice acest lucru Secretariatului convenției;

prevede schimbul de informații cu caracter științific, tehnic, economic și juridic asupra produselor care intră în domeniul de aplicare a convenției și posibilitatea asistenței tehnice pentru țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește reglementarea produselor chimice;

permite retragerea unui semnatar din convenție la un an după primirea notificării acestuia în acest sens;

Convenția nu vizează narcoticele, materialele radioactive, deșeurile, armele chimice, alimentele și aditivii alimentari, organismele modificate genetic sau produsele chimice exportate în scopul cercetării.

CONTEXT

La 10 ianuarie 2006, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o hotărâre în cauza C-94/03. Comisia Europeană formulase o acțiune împotriva Consiliului, solicitând Curții să anuleze Decizia 2003/106/CE a Consiliului, care aprobase Convenția de la Rotterdam în numele Uniunii Europene.

Comisia a argumentat că decizia ar fi trebuit să fie întemeiată exclusiv pe articolul din tratat care privea politica comercială comună (în acel moment articolul 133 din Tratatul de la Amsterdam) și nu pe articolul utilizat (articolul 175 din același tratat – care viza politica de mediu).

Curtea a decis că ambele articole trebuiau să furnizeze baza legală necesară și a anulat decizia inițială a Consiliului. Noua decizie, care a intrat în vigoare la data la care a fost adoptată predecesoarea sa, asigură că nu există niciun vid legislativ.

ACT

Decizia 2006/730/CE a Consiliului din 25 septembrie 2006 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 299, 28.10.2006, pp. 23-25)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, pp. 60-106)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 649/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 26.11.2015

Top