Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lămpile indicatoare de direcție ale autovehiculelor cu remorci (până în 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lămpile indicatoare de direcție ale autovehiculelor cu remorci (până în 2014)

Prezenta directivă vizează stabilirea cerințelor tehnice referitoare la lămpile indicatoare de direcție pentru a permite punerea în aplicare a procedurii de omologare comunitară.

ACT

76/759/CEE Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile indicatoare de direcție ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Fiecare stat membru acordă omologarea CE oricărui tip de lampă indicatoare de direcție, dacă acesta este conform specificațiilor de construcție și de încercare prevăzute în anexele directivei, și atribuie o marcă de omologare CE conformă cu modelul prevăzut în anexa la directivă pentru fiecare tip. Statul membru care a acordat omologarea CE de tip ia măsurile necesare pentru a verifica conformitatea producției cu tipul omologat.

Conform sistemului de acordare a omologării stabilit în directivă, statele membre nu pot:

  • interzice introducerea pe piață a lămpilor indicatoare de direcție din motive legate de construcția sau funcționarea lor, dacă acestea poartă marca de omologare CE;
  • refuza acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale unui vehicul din motive legate de lămpile indicatoare de direcție, dacă acestea poartă marca de omologare CE și dacă sunt montate în conformitate cu specificațiile prevăzute de Directiva 76/756/CEE;
  • refuza sau interzice vânzarea, înmatricularea, introducerea în circulație sau utilizarea unui vehicul din motive legate de lămpile indicatoare de direcție, dacă acestea poartă marca de omologare CE și dacă sunt montate în conformitate cu specificațiile prevăzute de Directiva 76/756/CEE.

Cu toate acestea, un stat membru poate interzice introducerea pe piață a lămpilor indicatoare de direcție purtând marca de omologare CE, dar care, în mod sistematic, nu sunt conforme cu tipul omologat.

Prezenta directivă se abrogă prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009 începând cu 1 noiembrie 2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 76/759/CE

30.7.1976

1.7.1977

JO L 262 din 27.9.1976

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 1999/15/CE

2.5.1999

1.10.1999

JO L 97 din 12.4.1999

Act de aderare

1.5.2004

1.5.2004

JO L 236 din 23.9.2003

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 din 20.12.2006

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 76/759/CE au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top