Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autovehiculele cu remorci: lămpile de ceață spate (până în 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Autovehiculele cu remorci: lămpile de ceață spate (până în 2014)

Obiectivul acestei directive este de a introduce cerințe tehnice armonizate pentru lămpile de ceață spate pentru a permite punerea în aplicare a procedurilor de omologare comunitară de tip.

ACT

77/538/CEE Directiva Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de ceață spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora.

SINTEZĂ

Directiva 77/538/CEE

Prin lampă de ceață spate se înțeleg lămpile de ceață care servesc la a face mai vizibil vehiculul văzut din spate, în caz de ceață densă.

Fiecare stat membru acordă omologarea oricărui tip de lampă de ceață spate, dacă acesta este conform specificațiilor de construcție și de încercare prevăzute în anexele directivei, și atribuie o marcă de omologare CE. Statul membru care a acordat omologarea CE de tip ia măsurile necesare pentru a verifica conformitatea producției cu tipul omologat.

Statele membre nu pot:

  • interzice introducerea pe piață a lămpilor de ceață spate din motive legate de construcția sau funcționarea lor, dacă acestea poartă marca de omologare CE;
  • refuza acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale unui vehicul din motive legate de lămpile de ceață spate, dacă acestea poartă marca de omologare CE și dacă sunt montate în conformitate cu specificațiile prevăzute de Directiva 76/756/CEE;
  • interzice vânzarea, înmatricularea, introducerea în circulație sau folosirea unui vehicul din motive legate de lămpile de ceață spate, dacă acestea poartă marca de omologare CE și dacă acestea sunt montate în conformitate cu specificațiile prevăzute de Directiva 76/756/CEE.

Directiva 89/518/CEE

Prezenta directivă adaptează directiva anterioară la progresul tehnic și simplifică marca de omologare CE pentru lămpile de ceață spate dacă sunt grupate, combinate sau încorporate reciproc în alte lămpi. Definițiile stabilite în Directiva 76/756/CEE (lămpi grupate, lămpi combinate, sursă luminoasă în ceea ce privește lămpile cu incandescență etc.) sunt aplicabile și Directivei 77/538/CEE.

Directiva 99/14/CE

În lumina progresului tehnic, prezenta directivă modifică radical anexele la Directiva 77/538/CEE, în special în ceea ce privește fișa de informații și certificatul de omologare de tip. Directiva 99/14/CE, de asemenea, simplifică procedurile de omologare de tip pentru a menține echivalența dintre Directiva 77/538/CEE și regulamentele corespunzătoare ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU).

Începând cu 1 aprilie 2000, statele membre nu mai acordă omologarea CE și pot refuza acordarea omologării naționale pentru orice tip de vehicul din motive legate de lămpile de ceață spate, dacă nu sunt îndeplinite cerințele Directivei 77/538/CEE.

Orice modificări necesare pentru a adapta dispozițiile anexelor la progresul tehnic vor fi adoptate în temeiul procedurii stabilite în articolul 13 al Directivei 70/156/CEE.

Directiva 77/538/CEE se abrogă prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009 începând cu 12 noiembrie 2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 77/538/CEE

29.6.1977

29.12.1978

JO L 220 din 29.8.1977

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 89/518/CEE

17.8.1989

31.12.1989

JO L 265 din 12.9.1989

Directiva 99/14/CE

2.5.1999

1.10.1999

JO L 97 din 12.4.1999

Act de aderare

1.5.2004

1.5.2004

JO L 236 din 23.9.2003

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 din 20.12.2006

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top