Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemele de încălzire a autovehiculelor (până în 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sistemele de încălzire a autovehiculelor (până în 2014)

Cerințele referitoare la sistemele de încălzire pentru habitaclul autovehiculelor vor face parte în viitor din procedura de omologare CE de tip pentru autovehicule.

ACT

Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora, de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 78/548/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 2001/56/CE stabilește cerințele referitoare la sistemele de încălzire pentru habitaclul autovehiculelor.

Directiva 2001/56/CE este una dintre directivele specifice privind omologarea CE de tip stabilită în Directiva 70/156/CEE. Cerințele tehnice pe care le stabilește privesc, așadar, omologarea autovehiculelor echipate cu un sistem de încălzire și sisteme de încălzire ca elemente componente.

Sistem de încălzire înseamnă orice tip de dispozitiv destinat creșterii temperaturii în interiorul unui vehicul, inclusiv orice zonă de încărcare.

Directiva 2001/56/CE extinde domeniul de aplicare al Directivei 78/548/CEE care a cuprins doar sistemele de încălzire care folosesc căldura de la motor. În viitor vor fi incluse și încălzitoarele cu ardere. Un încălzitor cu ardere este definit în directivă ca un dispozitiv care utilizează direct combustibil lichid sau gazos și care nu utilizează căldura reziduală a motorului folosit pentru propulsia vehiculului.

Directiva 2001/56/CE, de asemenea, extinde domeniul de aplicare al Directivei Consiliului 78/548/CEE pentru a include nu numai vehiculele din categoria M1 (autoturisme private), ci toate vehiculele din categoriile M, N și O (vehicule destinate transportului de persoane și de marfă și remorci) care sunt echipate cu un sistem de încălzire.

Începând cu 9 mai 2004, pentru omologarea CE pentru un tip de vehicul în ceea ce privește sistemul de încălzire sau pentru un tip de încălzitor cu ardere, trebuie îndeplinite cerințele Directivei 2001/56/CE. Începând cu 9 mai 2005, toate vehiculele noi trebuie să îndeplinească aceste cerințe.

Directiva 78/548/CEE se abrogă începând cu 9 mai 2004.

Sisteme de încălzire alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL)

Directiva 2004/78/CE modifică Directiva 2001/56/CE prin introducerea unor cerințe de siguranță suplimentare referitoare la sistemele de încălzire cu gaz petrolier lichefiat (GPL) ale autovehiculelor.

Începând de la 1 ianuarie 2006, aceste cerințe tehnice noi se vor aplica pentru omologarea CE de tip a vehiculelor echipate cu sisteme de încălzire alimentate cu GPL sau a tipurilor de încălzitoare cu ardere alimentate cu GPL. Începând de la 1 ianuarie 2007, toate noile vehicule echipate cu sisteme de încălzire alimentate cu GPL vor trebui să îndeplinească aceste cerințe.

Introducerea unor cerințe suplimentare pentru sistemele de încălzire alimentate cu GPL a fost prevăzută în articolul 5 al Directivei 2001/56/CE, deoarece articolul respectiv s-a aplicat inițial doar pentru sistemele de încălzire alimentate cu combustibil lichid, precum benzina sau motorina.

Directiva 2001/56/CE a fost abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009 cu efect începând cu 1 noiembrie 2014.

Context

Multe tipuri de vehicule sunt în prezent echipate cu sisteme de încălzire pentru habitaclu (autobuze), zonele de încărcare (camioane) sau compartimentul pentru odihnă (caravane). Din motive de securitate evidente și pentru protecția mediului, cerințele corespunzătoare standardelor tehnologice stricte sunt esențiale.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/56/CE

9.11.2001

8.5.2003

JO L 292 din 9.11.2001

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/78/CE

20.5.2004

30.9.2004

JO L 153 din 30.4.2004

Directiva 2006/119/CE

18.12.2006

30.9.2007

JO L 330 din 28.11.2006

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top