Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: scaunul pentru conducător

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: scaunul pentru conducător

Uniunea Europeană armonizează cerințele tehnice cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole și forestiere pe roți. În acest fel, UE facilitează punerea în aplicare a procedurii de omologare comunitară de tip acoperită de Directiva 74/150/CEE care a fost abrogată și înlocuită de Directiva 2003/37/CE.

ACT

78/764/CEE Directiva Consiliului din 25 iulie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 78/764/CEE

Domeniul de aplicare: În scopul prezentei directive, prin tractor agricol sau forestier se înțelege orice vehicul cu motor, pe roți sau șenile, care are cel puțin două axe, a cărui funcție constă în mod esențial în forța sa de tracțiune și care este special conceput pentru tractarea, împingerea, purtarea sau acționarea anumitor utilaje, mașini sau remorci destinate să fie folosite în exploatarea agricolă sau forestieră. Acesta poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură și însoțitori. Directiva 78/764/CEE se aplică numai tractoarelor specificate, montate pe pneuri, care au două axe și o viteză maximă prin construcție cuprinsă între 6 și 25 km/h.

Dispozițiile directivei privind scaunele pentru conducător se referă atât la cerințele pentru instalarea acestora pe tractoare, cât și la construirea acestor scaune.

Fiecare stat membru omologhează toate tipurile de scaun pentru conducător în conformitate cu cerințele de construcție și de încercări prevăzute în anexele directivei.

Directiva 82/890/CEE

Prezenta directivă extinde domeniul de aplicare al Directivei 78/764/CEE. Prin urmare, legislația se aplică numai tractoarelor specificate în Directiva 78/764/CEE, montate pe pneuri, care au două axe și o viteză maximă prin construcție cuprinsă între 6 și 30 km/h.

Directiva 87/354/CEE

Directiva modifică legislația în vigoare, în ceea ce privește siglele distinctive atribuite statelor membre.

Directiva 97/54/CE

Prezenta directivă modifică domeniul de aplicare al Directivei 78/764/CEE. Viteza maximă prin construcție a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți este așadar 40 km/h.

Directiva 1999/57/CE

Pentru a îmbunătăți gradul de siguranță, prezenta directivă specifică în detaliu cum trebuie instalat scaunul conducătorului pentru a evita o ergonomie deficitară.

Directiva 78/764/CEE se abrogă prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 începând cu 1 ianuarie 2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 78/764/CEE

28.7.1978

29.1.1980

JO L 255 din 18.9.1978

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 82/890/CEE

21.12.1982

21.6.1984

JO L 378 din 31.12.1982

Directiva 83/190/CEE

8.4.1983

30.9.1983

JO L 109 din 26.4.1983

Directiva 87/354/CE

29.6.1987

31.12.1987

JO L 192 din 11.7.1987

Directiva 97/54/CE

30.10.1997

22.9.1998

JO L 277 din 10.10.1997

Directiva 1999/57/CE

5.7.1999

30.6.2000

JO L 148 din 15.6.1999

Act de aderare

1.5.2004

1.5.2004

JO L 236 din 23.9.2003

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 din 20.12.2006

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top