Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vehiculele scoase din uz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vehiculele scoase din uz

Autovehiculele care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață utilă și nu mai sunt adecvate pentru utilizare generează milioane de tone de deșeuri. Pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului, a asigura mai buna refolosire a materialelor și a îmbunătăți conservarea energiei, legislația Uniunii Europene (UE) stabilește prevederi privind proiectarea vehiculelor noi și modalități de colectare și de tratare a acestor deșeuri.

ACT

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz

SINTEZĂ

Autovehiculele care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață utilă și nu mai sunt adecvate pentru utilizare generează milioane de tone de deșeuri. Pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului, a asigura mai buna refolosire a materialelor și a îmbunătăți conservarea energiei, legislația Uniunii Europene (UE) stabilește prevederi privind proiectarea vehiculelor noi și modalități de colectare și de tratare a acestor deșeuri.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește măsuri pentru prevenirea și limitarea deșeurilor produse de vehiculele scoase din uz (VSU) și de componentele acestora și asigură refolosirea, reciclarea sau recuperarea acestora pe cât posibil.

ASPECTE-CHEIE

 • Producătorii de vehicule și de echipamente trebuie să aibă în vedere demontarea, refolosirea și recuperarea vehiculelor în etapa de proiectare și de construcție a produselor. Aceștia trebuie să se asigure că vehiculele noi sunt:
  • refolosibile și/sau reciclabile în proporție de minimum 85 % din greutate pe vehicul;
  • refolosibile și/sau recuperabile în proporție de minimum 95 % din greutate pe vehicul.
 • Aceștia nu au voie să utilizeze substanțe periculoase, cum ar fi plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent.
 • Producătorii, importatorii și distribuitorii trebuie să pună la dispoziție sisteme pentru colectarea VSU și, pe cât posibil din punct de vedere tehnic, a părților uzate înlăturate la repararea mașinilor pentru transport de persoane.
 • Proprietarii VSU predate în vederea tratării deșeurilor primesc un certificat de distrugere. Acesta este necesar pentru radierea vehiculului.
 • Producătorii acoperă toate sau cea mai mare parte din costurile pe care le implică livrarea la un centru de tratare a deșeurilor. Proprietarul vehiculului nu are de suportat niciun cost, cu excepția cazurilor rare în care lipsește motorul sau VSU este plin de deșeuri.
 • Centrele de tratare a deșeurilor trebuie să solicite o autorizație sau să se înregistreze la autoritățile competente.
 • VSU sunt dezmembrate înainte de continuarea tratării. Materialele și componentele periculoase sunt înlăturate și separate. Se acordă atenție potențialului de refolosire, de recuperare sau de reciclare a deșeurilor.
 • Există obiective cuantificate clare pentru raportarea anuală către Comisia Europeană cu privire la refolosirea și recuperarea VSU. Acestea au devenit din ce în ce mai exigente.
 • Țările UE raportează Comisiei, o dată la trei ani, cu privire la punerea în aplicare a directivei.
 • Legislația se aplică vehiculelor de pasageri și camioanelor mici, dar nu și camioanelor mari, vehiculelor de epocă și vehiculelor pentru utilizări speciale.

Refolosirea, reciclarea și recuperarea pieselor și a materialelor vehiculelor fac obiectul unor acte legislative separate.

CONTEXT

În fiecare an, VSU creează între opt și nouă milioane de tone de deșeuri în UE.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la vehiculele scoase din uz pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2000/53/CE

21.10.2000

21.4.2002

JO L 269, 21.10.2000, pp. 34-43

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/33/CE

21.3.2008

-

JO L 81, 20.3.2008, pp. 62-64

Directiva 2008/112/CE

12.1.2009

-

JO L 345, 23.12.2008, pp. 68-74

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/53/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (JO L 310, 25.11.2005, pp. 10-27)

2005/293/CE: Decizia Comisiei din 1 aprilie 2005 de stabilire a normelor privind monitorizarea obiectivelor de reutilizare/recuperare și reutilizare/reciclare instituite de Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 94, 13.4.2005, pp. 30-33)

2001/753/CE: Decizia Comisiei din 17 octombrie 2001 privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 282, 26.10.2001, pp. 77-80)

2003/138/CE: Decizia Comisiei din 27 februarie 2003 de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 53, 28.2.2003, pp. 58-59)

2002/151/CE: Decizia Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (JO L 50, 21.2.2002, pp. 94-95)

Data ultimei actualizări: 17.09.2015

Top