Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Etichetarea articolelor de încălțăminte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Etichetarea articolelor de încălțăminte

Etichetarea articolelor de încălțăminte și a componentelor acestora le oferă consumatorilor informații pentru ca aceștia să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. De asemenea, aceasta contribuie la protejarea industriei împotriva concurenței neloiale și îmbunătățește funcționarea pieței interne în Uniunea Europeană (UE).

ACT

Directiva 94/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori.

SINTEZĂ

Etichetarea articolelor de încălțăminte și a componentelor acestora le oferă consumatorilor informații pentru ca aceștia să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză. De asemenea, aceasta contribuie la protejarea industriei împotriva concurenței neloiale și îmbunătățește funcționarea pieței interne în Uniunea Europeană (UE).

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva prevede normele referitoare la etichetarea articolelor de încălțăminte:

 • conținutul și forma etichetei;
 • responsabilitatea privind etichetarea.

ASPECTE-CHEIE

 • Trebuie etichetate numai materialele care reprezintă cel puțin 80 % din suprafața părților superioare, a căptușelii și a branțului articolului de încălțăminte și cel puțin 80 % din volumul tălpii exterioare. Dacă niciunul dintre materiale nu reprezintă cel puțin 80 %, este necesară o etichetă cu informații referitoare la principalele două materiale.
 • Etichetarea trebuie să ofere informații privind cele trei componente ale articolelor de încălțăminte:
  • partea superioară;
  • căptușeala și branțul;
  • talpa exterioară.
 • Eticheta poate fi sub formă scrisă sau sub formă de pictogramă.
 • Aceasta trebuie să fie vizibilă, bine aplicată și accesibilă.
 • Eticheta trebuie să fie:
  • imprimată ori ștanțată pe articolul de încălțăminte sau
  • aplicată pe articolul de încălțăminte, cum ar fi o etichetă adezivă, sau
  • fixată, de exemplu, folosind un dispozitiv de fixare sau un șnur.
 • Eticheta trebuie să apară pe cel puțin unu sau două dintre elementele care compun perechea de pantofi, de ghete etc.
 • Fabricanții din UE răspund de furnizarea etichetei și de acuratețea acesteia sau, în cazul în care articolul de încălțăminte este importat, această obligație revine persoanei care introduce pentru prima dată articolul de încălțăminte pe piața UE. Detailiștii răspund de modul în care încălțămintea comercializată de aceștia poartă etichetele corespunzătoare.
 • Anexele precizează:
  • definiții (de exemplu, partea superioară, talpa etc.) și pictogramele corespunzătoare sau indicațiile scrise referitoare la părțile componente ale încălțămintei ce trebuie identificate (anexa I);
  • exemple de articole de încălțăminte care fac obiectul directivei (anexa II). Directiva nu se aplică, de exemplu, articolelor de încălțăminte folosite de către persoane individuale pentru protecția muncii, aceste articole fiind supuse normelor UE privind echipamentul individual de protecție.

Pentru încălțăminte există și o etichetă ecologică voluntară la nivelul UE. Această etichetă ajută consumatorii să identifice articolele de încălțăminte al căror ciclu de viață (producție, utilizare și eliminare) are un impact redus asupra mediului.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 94/11/CE

9.5.1994

23.9.1995

JO L 100, 19.4.1994, pp. 37-41

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363, 20.12.2006, pp. 81-106

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013, pp. 172-183

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 94/11/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 19.08.2015

Top