Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Depozitele de deşeuri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Depozitele de deşeuri

Există multe metode diferite pentru eliminarea deșeurilor. Îngroparea, cunoscută ca depozitele de deșeuri, este soluția cea mai puțin sustenabilă din punct de vedere ecologic și trebuie menținută la un nivel cât se poate de redus.

ACT

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva are ca scop prevenirea sau reducerea efectelor adverse ale depozitelor de deșeuri asupra apelor de suprafață, apelor subterane, solului, aerului și sănătății umane. Își îndeplinește scopul prin intermediul unor cerințe tehnice stricte.

ASPECTE-CHEIE

 • Depozitele de deșeuri sunt împărțite pe trei categorii: depozite de deșeuri pentru deșeuri periculoase, depozite de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase și depozite de deșeuri pentru deșeuri inerte (deșeuri care nu se descompun sau ard, precum pietrișul, pietrele și nisipul).
 • Guvernele UE trebuie să implementeze strategii naționale pentru a reduce progresiv cantitatea de deșeuri biodegradabile trimisă la depozitele de deșeuri.
 • Instalațiile de depozitare a deșeurilor nu pot accepta cauciucuri uzate sau deșeuri lichide inflamabile, explozive sau corozive sau care provin de la spitale și din activități medicale și veterinare.
 • Doar deșeurile care au fost tratate pot fi depozitate.
 • Deșeurile municipale pot fi depozitate sub formă de deșeuri nepericuloase.
 • Autorităţile naţionale trebuie să se asigure că tariful perceput de operatori pentru eliminarea deșeurilor acoperă toate costurile implicate de la deschidere, până la închiderea finală a depozitului.
 • Operatorii depozitelor de deșeuri trebuie să solicite o autorizație și să furnizeze următoarele informații:
  • identitatea solicitantului și în anumite cazuri a operatorului;
  • descrierea tipurilor și a cantității de deșeuri care urmează a fi depozitate;
  • capacitatea și descrierea amplasamentului de evacuare a deșeurilor, inclusiv planurile de exploatare, monitorizare și control;
  • metode pentru prevenirea și reducerea poluării;
  • detalii privind procedura de închidere și posttratare.

Legislația UE a fost adoptată la 16 aprilie 2014 pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului stabilită în directiva 2011/92/UE. Aceasta a fost necesară pentru a asigura coerența și sinergia cu alte legislații și politicii europene.

Decizia 2003/33/CE de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind depozitele de deșeuri.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 1999/31/CE

16.7.1999

16.7.2001

JO L 182, 16.07.1999, pp. 1-19

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284, 31.10.2003, pp. 1-53

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311, 21.11.2008, pp. 1-54

Directiva 2011/97/UE

13.12.2011

15.3.2013

JO L 328, 10.12.2011, pp. 49-52

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 1999/31/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 124, 25.4.2014, pp. 1-18).

Decizia Consiliului 2003/33/CE din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE (JO L 11, 16.1.2003, pp. 27-49).

Data ultimei actualizări: 22.05.2015

Top