Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța hotelurilor existente împotriva incendiilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța hotelurilor existente împotriva incendiilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 86/666/CEE a Consiliului privind siguranța hotelurilor existente împotriva incendiilor

CARE ESTE OBIECTIVUL RECOMANDĂRII?

 • Recomandarea urmărește să definească un nivel de siguranță împotriva incendiilor pentru toate hotelurile din țările UE.
 • Aceasta recomandă țărilor UE să ia o serie de măsuri pentru a asigura că hotelurile îndeplinesc aceste standarde.

ASPECTE-CHEIE

Precauții

Țările UE sunt recomandate să introducă precauții de siguranță împotriva incendiilor pentru a îndeplini patru obiective:

 • minimizarea riscului de incendiu;
 • prevenirea propagării flăcărilor și a fumului;
 • asigurarea evacuării în condiții de siguranță a tuturor ocupanților;
 • permiterea intervenției serviciilor de urgență.

Principii

Țările UE sunt invitate să ia măsuri pentru a asigura că hotelurile se supun unor norme bazate pe o serie de principii. Printre acestea, se numără:

 • disponibilitatea unor rute de evacuare sigure, neobstrucționate și clar marcate;
 • clădirile trebuie să fie stabile din punct de vedere structural în caz de incendiu - cel puțin pe durata necesară pentru ca ocupanții să evacueze în condiții de siguranță;
 • limitarea prezenței și a utilizării materialelor foarte inflamabile în învelitoarele de pereți, tavan și podea și decorațiunile interioare;
 • instalarea unor sisteme de avertizare, în perfectă stare de funcționare;
 • personalul trebuie instruit și format adecvat.

Orientări tehnice

Anexa la recomandare include orientări tehnice. Acestea fac referire în mod special la:

 • amplasamentul și semnalizarea rutelor de evacuare;
 • construcția clădirii;
 • învelitori și decorațiuni;
 • sisteme de electricitate, încălzire și ventilație;
 • echipament de stingere a incendiului, de alarmă la incendiu și de avertizare; și
 • instrucțiuni de siguranță.

Inspecții

Hotelurile trebuie inspectate în mod periodic.

Raportarea

În 2001, potrivit celor prevăzute în recomandare, Comisia Europeană a emis un raport privind măsurile introduse de țările UE pentru aplicarea recomandării. Raportul a remarcat să impactul din diferitele țări UE a depins de nivelul de protecție care exista deja și de modalitatea de transpunere a legii naționale. În anumite țări, legile naționale au inclus deja, sau chiar au depășit orientările tehnice sau cerințele minime ale recomandării; cu toate acestea, în alte țări, acestea au fost doar parțial implementate, fiind aplicate doar în cazul construcției de hoteluri noi sau în cazul lucrărilor desfășurate în clădiri existente.

Continuare

În ceea ce privește un aspect conex, Comisia a pregătit un raport în 2013 privind normele existente privind siguranța anumitor servicii destinate consumatorilor la nivel național în întreaga UE și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Printre altele, raportul a analizat normele naționale ale țărilor respective privind siguranța serviciilor de cazare.

O consultare publică privind siguranța serviciilor de cazare a fost realizată de către Comisie în 2014. În urma analizării opiniilor primite, Comisia a conchis că nu există nicio legătură între normele existente pe teritoriul UE și absența unei reglementări la nivelul UE datorate subsidiarității și riscurilor identificate pentru consumatori.

DE CÂND SE APLICĂ RECOMANDAREA?

Recomandarea se aplică începând cu 22 decembrie 1986.

ACT

Recomandarea 86/666/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 privind siguranța hotelurilor existente împotriva incendiilor (JO L 384, 31.12.1986, pp. 60-68)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei privind aplicarea Recomandării Consiliului din 22 decembrie 1986 privind siguranța hotelurilor existente împotriva incendiilor (86/666/CEE) [COM(2001) 348 final din 27.6.2001]

Data ultimei actualizări: 27.06.2016

Top