Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laptele conservat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laptele conservat

Laptele parțial sau total deshidratat destinat consumului uman trebuie să respecte dispozițiile specifice prevăzute în Directiva 2001/114/CE. Aceste dispoziții vin în completarea normelor generale privind etichetarea produselor alimentare prevăzute de legislația europeană.

ACT

Directiva 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parțial sau integral deshidratat și destinat consumului uman [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Laptele conservat este definit pe baza compoziției sale și a proceselor de preparare la care este supus, în scopul promovării unei utilizări comerciale corecte a denumirilor acestora, care să nu inducă în eroare.

Laptele conservat

Produsele vizate de această directivă sunt:

  • laptele parțial deshidratat (îndulcit sau nu);
  • laptele complet deshidratat (conținând grăsimi în diferite procentaje).

În plus, directiva definește denumirile specifice utilizate în anumite țări și în anumite limbi (a se vedea anexa II la directivă).

Etichetarea

Comercializarea produselor vizate de această directivă trebuie să respecte prevederile Directivei privind etichetarea și prezentarea produselor alimentare. Etichetarea laptelui conservat trebuie să precizeze:

  • conținutul în procente de grăsime (cu excepția laptelui condensat, a laptelui condensat îndulcit parțial degresat și a laptelui deshidratat degresat);
  • conținutul în procente de extract de lapte degresat (în cazul diferitelor tipuri de lapte parțial deshidratat);
  • modul de diluare sau de reconstituire (în cazul laptelui deshidratat);
  • faptul că produsul nu este destinat sugarilor cu vârsta sub 12 luni (în cazul laptelui deshidratat).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/114/CE

17.1.2002

17.7.2003

JO L 15, 17.1.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/61/CE

7.10.2007

31.8.2008

JO L 258, 4.10.2007

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1021/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de modificare a Directivelor 1999/4/CE și 2000/36/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE ale Consiliului în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei Text cu relevanță pentru SEE [Jurnalul Oficial L 287 din 29.10.2013].

Acest regulament aliniază competențele de executare existente ale Comisiei prevăzute în cele cinci așa-numite directive privind micul dejun la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special la articolul 290, care permite Comisiei să adopte acte delegate.

Ultima actualizare: 29.04.2014

Top