Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemurile de fructe și piureul de castane îndulcit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemurile de fructe și piureul de castane îndulcit

Compoziția și etichetarea gemurilor de fructe și a piureului de castane îndulcit sunt supuse anumitor norme în ceea ce privește conținutul de fructe și de zahăr, conținutul rezidual de dioxid de sulf și alți aditivi permiși.

ACT

Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Produsele vizate de această directivă sunt gemul, gemul de calitate superioară, jeleul, jeleul de calitate superioară, marmelada, marmelada jeleu și piureul de castane îndulcit.

Produsele destinate fabricării produselor de panificație sau de patiserie sau a biscuiților nu sunt vizate de această directivă.

Produsele în cauză sunt definite pe baza compoziției lor, pentru a garanta că denumirile produselor sunt utilizate corect în comerț, nu într-un mod care poate induce în eroare.

Denumirea produsului este însoțită de mențiunea privind fructul sau fructele utilizate, în ordinea descrescătoare a masei. Cu toate acestea, în cazul produselor fabricate din două sau mai multe tipuri de fructe, mențiunea privind fructele utilizate poate fi înlocuită cu amestec de fructe sau cu un text similar sau chiar cu numărul tipurilor de fructe utilizate.

În plus, etichetarea gemurilor, a jeleurilor, a marmeladelor și a piureului de castane îndulcit trebuie să includă următoarele:

  • conținutul de fructe la 100 de grame de produs;
  • conținutul total de zahăr în cazul în care nu se specifică pe etichetă valoarea nutrițională a zaharurilor în conformitate cu Directiva 90/496/CEE;
  • conținutul rezidual de dioxid de sulf, în cazul în care acesta este mai mare de 10 mg/kg.

Anexa II la directivă stabilește o listă de aditivi autorizați, cum ar fi mierea, zahărul, sucul de fructe și anumite băuturi spirtoase.

Statele membre nu au dreptul să împiedice comercializarea produselor care respectă prevederile acestei directive.

Context

Directiva face parte din programul de simplificare a anumitor directive verticale privind produsele alimentare. Aceasta ține seama de Directiva privind etichetarea și publicitatea produselor alimentare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/113/CE

12.1.2002

11.7.2003

JO L 10, 12.1.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/84/CE

12.7.2004

-

JO L 219, 19.6.2004

Regulamentul (CE) nr. 1182/2007

6.11.2007

-

JO L 273, 17.10.2007

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2001/113/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1021/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE și 2000/36/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei [Jurnalul Oficial L 287 din 29.10.2013].

Acest regulament aliniază competențele de executare existente ale Comisiei prevăzute în cele cinci așa-numite directive privind micul dejun la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special la articolul 290, care permite Comisiei să adopte acte delegate.

Ultima actualizare: 30.04.2014

Top