Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaharurile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaharurile

Uniunea Europeană (UE) definește norme comune pentru anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman, în conformitate cu legislația comunitară generală în materie de alimente. Aceste norme privesc compoziția, denumirea comercială, etichetarea și prezentarea alimentelor.

ACT

Directiva 2001/111/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman [Jurnalul Oficial L 10 din 12.1.2002].

SINTEZĂ

Directiva 2001/111/CE aduce îmbunătățiri în ceea ce privește etichetarea anumitor zaharuri comestibile, astfel încât consumatorii să fie mai bine informați și să nu fie induși în eroare de produsele pe care le cumpără. Directiva se aplică fără a aduce atingere prevederilor generale referitoare la etichetarea alimentelor.

Zaharurile

Directiva 2001/111/CE definește unsprezece varietăți de zahăr:

 • zahăr semi-alb;
 • zahăr (zahăr alb);
 • zahăr extra-alb;
 • soluție de zahăr;
 • soluție de zahăr invertit;
 • sirop de zahăr invertit;
 • sirop de glucoză;
 • sirop de glucoză uscată;
 • monohidrat de dextroză;
 • dextroză sau dextroză anhidră;
 • fructoză.

Fiecărei categorii îi corespund anumite caracteristici compoziționale și norme referitoare la ambalare și etichetare.

Etichetarea

Directiva 2001/111/CE stabilește anumite prevederi specifice pentru produsele preambalate ce cântăresc mai puțin de 20 g, pentru soluțiile de zahăr, pentru siropul de zahăr invertit care conține cristale, precum și pentru anumite produse care conțin fructoză în proporție de peste 5 %. Nu este nevoie să se indice pe etichetă greutatea netă a produselor preambalate ce cântăresc mai puțin de 20 g. Etichetarea soluțiilor de zahăr invertit și a siropului de zahăr invertit trebuie să precizeze însă conținutul de substanță uscată și de zahăr invertit. În plus, etichetarea siropului de zahăr invertit care conține cristale trebuie să includă termenul calificativ cristalizat. De asemenea, siropurile de glucoză (inclusiv siropurile de glucoză uscată) care conțin fructoză (substanță uscată) în proporție de peste 5 % trebuie etichetate ca sirop de glucoză-fructoză sau sirop de fructoză-glucoză și ca sirop de glucoză-fructoză uscată sau sirop de fructoză-glucoză uscată, pentru a arăta care dintre elementele glucoză sau fructoză se găsește în proporție mai mare.

În cazul produselor menționate în anexă, statele membre nu adoptă dispoziții de drept intern care nu sunt prevăzute de prezenta directivă.

Context

Această directivă face parte din programul de simplificare a anumitor directive verticale privind produsele alimentare, astfel încât să se refere doar la normele esențiale care trebuie îndeplinite de către produsele la care se referă, pentru a permite libera circulație a produselor respective pe piața internă.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/111/CE

12.1.2002

11.7.2003

JO L 10, 12.1.2002

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1021/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE și 2000/36/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei [Jurnalul Oficial L 287 din 29.10.2013].

 • Acest regulament aliniază competențele de executare existente ale Comisiei prevăzute în cele cinci așa-numite directive privind micul dejun la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special la articolul 290, care permite Comisiei să adopte acte delegate.

Ultima actualizare: 29.04.2014

Top