Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organismele modificate genetic – identificatori unici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organismele modificate genetic – identificatori unici

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei privind identificatorii unici pentru organismele modificate genetic

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un identificator unic*, similar unui cod de bare, specific fiecărui organism modificat genetic* (OMG) introdus pe piață. Acesta este un element-cheie în trasabilitatea* și etichetareaproduseloralimentare și a furajelor modificate genetic, având drept scop îmbunătățirea posibilității consumatorilor de a alege și asigurarea protecției sănătății și a mediului.

ASPECTE-CHEIE

Din motive de coerență în raport cu inițiativele la nivel internațional, baza de date BioTrack a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Centrul de informare pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, creat prin Protocolul de la Cartagena privind prevenirea riscurilor biotehnologice la Convenția privind diversitatea biologică, utilizează un anumit format pentru identificatorii unici.

Pentru fiecare cerere de autorizare a introducerii pe piață a unui OMG, solicitantul trebuie să consulte bazele de date pentru a se asigura că nu a fost alocat deja un identificator, înainte de a crea un identificator unic în formatul definit.

În cazul în care se autorizează introducerea pe piață a unui OMG, identificatorul unic este comunicat de Comisia Europeană Centrului de informare pentru prevenirea riscurilor biotehnologice și înregistrat în registrul UE al OMG-urilor autorizate.

Tuturor OMG-urilor autorizate înainte de intrarea în vigoare a regulamentului li s-au atribuit identificatori unici în temeiul regulamentului.

Formatul identificatorului unic este definit în anexa la regulament și este compus din nouă caractere alfanumerice. Primele două sau trei caractere alfanumerice reprezintă denumirea companiei sau a organizației. Al doilea element, compus din cinci sau șase caractere alfanumerice, reprezintă evenimentul de transformare*, iar ultimul element este un singur caracter de verificare. Elementele sunt separate printr-o liniuță, de exemplu: MON-00603-1.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 16 ianuarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la trasabilitate și etichetare de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Identificator unic: un cod format din nouă caractere alfanumerice specific unui OMG, care permite identificarea ușoară a OMG-ului pe eticheta unui produs.

* Organisme modificate genetic: plante sau animale crescute pentru a oferi un randament sporit sau pentru a rezista la boli, prin modificarea structurii lor celulare și genetice.

* Trasabilitate: posibilitatea de a urmări OMG-urile și produsele fabricate din OMG-uri în toate etapele lanțului de producție și de distribuție, pentru a facilita etichetarea corectă.

* Eveniment de transformare: un termen utilizat pentru a diferenția genetic soiurile de culturi și alte organisme obținute prin inginerie genetică (transformate).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, pp. 5-10)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 641/2004 al Comisiei din 6 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererea de autorizare a noilor produse alimentare și noile furaje modificate genetic, notificarea produselor existente și prezența întâmplătoare sau tehnic inevitabilă a unui material modificat genetic care a făcut obiectul unei evaluări de risc și a obținut un aviz favorabil (JO L 102, 7.4.2004, pp. 14-25).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 641/2004 al Comisiei au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, pp. 24-28). A se vedea și versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 12.04.2016

Top