Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siguranța alimentară – ambalaje sigure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siguranța alimentară – ambalaje sigure

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 – materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul prevede norme comune pentru materialele și obiectele utilizate pentru ambalare, cum sunt sticlele și recipientele, care vin sau pot veni în contact cu produsele alimentare, fie direct, fie indirect.
  • Obiectivul regulamentului este de a proteja sănătatea umană și interesele consumatorilor, precum și de a garanta că produsele utilizate pot fi comercializate oriunde în Spațiul Economic European – un spațiu compus din cele 28 de țări ale UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, unde se aplică principiul liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor.

ASPECTE-CHEIE

  • Actul legislativ identifică 17 categorii de materiale și obiecte, de la plută și sticlă până la materiale plastice și textile, în cazul cărora se pot adopta măsuri specifice.
  • Printre acestea se pot număra măsuri precum criteriile de puritate și o listă a substanțelor utilizate.
  • Pentru utilizarea unei substanțe noi trebuie înaintată o cerere autorității naționale competente, care o transmite apoi Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară în vederea obținerii avizului acesteia.
  • Materialele utilizate pentru ambalaje trebuie identificate cu mențiunea „pentru contactul cu produsele alimentare” și însoțite de o indicație adecvată, precum o mașină de cafea, o sticlă de vin sau o lingură de supă.
  • Trebuie să se asigure măsuri de trasabilitate pentru a face posibilă retragerea eventualelor produse defecte sau furnizarea de informații specifice publicului.
  • Autoritățile naționale pot suspenda utilizarea unui anumit material dacă se descoperă motive întemeiate pentru a concluziona că acesta ar putea periclita sănătatea umană. Acestea informează de îndată Comisia Europeană și autoritățile omoloage din toate țările Spațiului Economic European cu privire la decizia pe care au luat-o.
  • Normele autorizează utilizarea ambalajelor „active” și „inteligente”, care pot să prelungească durata de conservare a produselor alimentare și să ofere informații cu privire la prospețimea acestora, cu condiția ca aceste ambalaje să nu le afecteze negativ compoziția.
  • Normele nu se aplică materialelor de anticariat (de exemplu vasele antice din ceramică) și materialelor de învelire, cum ar fi cele care acoperă crusta brânzeturilor, preparatele din carne sau fructele, care fac parte din produsul alimentar și este posibil să fie consumate odată cu acesta.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 3 decembrie 2004.

CONTEXT

A se vedea pagina referitoare la siguranța chimică a produselor alimentare pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 03.02.2016

Top