Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: frânarea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: frânarea

Pentru asigurarea securității muncii și a siguranței circulației rutiere, prezenta directivă stabilește normele și cerințele pentru a permite punerea în aplicare a procedurii de omologare cu privire la sistemul de frânare al tractoarelor.

ACT

Directiva 76/432/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la sistemul de frânare al tractoarelor agricole sau forestiere pe roți.

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică tractoarelor montate pe pneuri, care au două axe și o viteză maximă prin construcție cuprinsă între 6 și 40 de kilometri pe oră.

Țările UE nu pot refuza acordarea omologării CE, nici a omologării la nivel național a unui tractor din motive privind dispozitivele de frânare, dacă respectivele dispozitive respectă cerințele tehnice care figurează în anexele I-IV ale directivei. Același lucru este valabil și pentru înmatricularea, vânzarea, punerea în circulație și utilizarea unor astfel de tractoare.

Anexele cuprind următoarele:

  • anexa I: definiții, cerere pentru omologare CE de tip, omologare CE de tip, cerințe de construcție și de montaj;
  • anexa II: încercări privind frânarea și performanțele dispozitivelor de frânare;
  • anexa III: frâne cu arc;
  • anexa IV: frânare de staționare prin blocare mecanică a cilindrilor;
  • anexa V: model de fișă de omologare

Adaptări la progresul tehnic

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul tehnic au fost adoptate în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 74/150/CEE care a fost ulterior abrogată și înlocuită de Directiva 2003/37/CE.

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 abrogă Directiva 76/432/CEE și Directiva 2003/37/CE începând cu 1.1.2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 76/432/CEE

8.5.1976

1.1.1977

JO L 122, 8.5.1976

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 82/890/CEE

31.12.1982

21.6.1984

L 378, 31.12.1982

Directiva 96/63/CE

25.10.1996

1.10.1997

L 253, 5.10.1996

Directiva 97/54/CE

30.10.1997

22.9.1998

JO L 277, 10.10.1997

Abrogată prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013).

Ultima actualizare: 30.06.2014

Top