Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: dispozitivele de protecție montate în partea din față

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: dispozitivele de protecție montate în partea din față

Având ca principal scop asigurarea securității muncii și a siguranței circulației rutiere, Uniunea Europeană a armonizat normele tehnice pentru dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor cu ecartament îngust.

ACT

Directiva 87/402/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (a se vedea actul/actele de modificare).

SINTEZĂ

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică tractoarelor cu ecartament îngust, adică tractoarelor cu un ecartament minim având mai puțin de 1 150 mm, o greutate fără încărcătură cuprinsă între 600 și 3 000 kg și o gardă la sol de maximum 600 mm sub punctul cel mai jos al axelor din față și din spate, luând în considerare diferențialul.

Statele membre nu pot refuza sau interzice vânzarea, înmatricularea, punerea în circulație sau utilizarea tractoarelor și nu pot refuza omologarea CE de tip și nici omologarea la scară națională a unui tractor dacă acesta respectă cerințele directivei. Toate tractoarele la care se referă directiva trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de protecție în caz de răsturnare.

Norme de construcție și de încercare

Anexele I și II stabilesc procedurile de construcție și de încercare, precum și condițiile pentru acordarea omologării CE de tip și a omologării de tip. Statele membre atribuie constructorului unui tractor sau fabricantului unui dispozitiv de protecție în caz de răsturnare, sau mandatarilor respectivi ai acestora, o marcă de omologare CE (în conformitate cu modelul stabilit în anexa VII) pentru fiecare tip de dispozitiv de protecție în caz de răsturnare, precum și pentru elementele de fixare a acestuia pe tractorul pe care îl omologhează.

Odată ce un dispozitiv de protecție în caz de răsturnare sau elementele de fixare a acestuia pe tractor poartă marca de omologare CE de tip și respectă condițiile stabilite în anexa IX, introducerea acestora pe piață nu poate fi interzisă.

Cu toate acestea, un stat membru poate interzice introducerea pe piață a unor dispozitive care poartă marca de omologare CE de tip, dar nu sunt în conformitate cu tipul omologat.

Informații partajate lunar

În fiecare lună, statele membre trebuie să trimită celorlalte state membre copia fișelor de omologare (al căror model figurează în anexa VIII), stabilite pentru fiecare tip de dispozitiv de protecție în caz de răsturnare pe care îl omologhează sau refuză să îl omologheze.

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 din 5 februarie 2013 abrogă Directiva 87/402/CEE începând cu 1.1.2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 87/402/CEE

26.6.1987

26.6.1989

JO L 220, 8.8.1987

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 89/681/CEE

3.1.1990

2.1.1991

JO L 398, 30.12.1989

Act de aderare

1.1.1995

-

JO C 241, 29.8.1994

Directiva 2000/22/CE

24.5.2000

30.6.2001

JO L 107, 4.5.2000

Act de aderare

1.5.2004

-

JO L 236, 23.9.2003

Directiva 2005/67/CE

8.11.2005

31.12.2005

JO L 273, 19.10.2005

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363, 20.12.2006

Directiva 2010/22/UE

30.4.2010

30.4.2011

JO L 91, 10.4.2010

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013) abrogă Directiva 87/402/CEE începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Ultima actualizare: 30.06.2014

Top