Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: dispozitivele de protecție montate în partea din spate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tractoarele și utilajele agricole sau forestiere: dispozitivele de protecție montate în partea din spate

Uniunea Europeană armonizează specificațiile tehnice referitoare la dispozitivele de protecție în caz de răsturnare montate în partea din spate a tractoarelor cu ecartament îngust. În acest fel, UE participă la punerea în aplicare a procedurii de omologare comunitară de tip stabilită prin Directiva 74/150/CEE și abrogată și înlocuită ulterior prin Directiva 2003/37/CE.

ACT

86/298/CE Directiva Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva se aplică tractoarelor care au următoarele caracteristici:

  • gardă la sol de maximum 600 de milimetri;
  • ecartament minim cu lățimea mai mică de 1 150 de milimetri pentru axa pe care au fost montate anvelopele cele mai late;
  • o greutate neîncărcată de peste 600 de kilograme.

Fiecare stat membru va omologa toate tipurile de dispozitive de protecție în caz de răsturnare, precum și montarea acestora pe tractor, în conformitate cu specificațiile de construcție și de încercări prevăzute în anexele directivei. O marcă de omologare se acordă apoi pentru fiecare tip de dispozitiv.

Statele membre nu pot interzice introducerea pe piață a unui tractor și nici să respingă omologarea CE sau națională, dacă acestea îndeplinesc cerințele directivei.

Autoritățile competente din statele membre se informează reciproc cu privire la orice acțiune pe care o întreprind pentru a se asigura că dispozitivele de protecție se conformează tipului pentru care s-a obținut omologarea. Autoritățile pot merge până la retragerea unei omologări CE de tip în cazul în care este vorba de o neconformitate gravă și repetată.

Directiva va fi modificată pentru a lua în considerare progresul tehnic.

Directiva 86/298/CE se abrogă prin Regulamentul (UE) nr. 167/2013 începând cu 1 ianuarie 2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 86/298/CEE

2.6.1986

2.6.1988

JO L 186 din 8.7.1986

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 89/682/CEE

4.1.1990

3.1.1991

JO L 398 din 30.12.1989

Act de aderare

1.1.1995

-

JO C 241 din 29.8.1994

Directiva 2000/19/CE

4.5.2000

30.6.2001

JO L 94 din 14.4.2000

Act de aderare

1.5.2004

1.5.2004

JO L 236 din 23.9.2003

Directiva 2005/67/CE

8.11.2005

-

JO L 273 din 19.10.2005

Directiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 din 20.12.2006

Directiva 2010/22/UE

30.4.2010

30.4.2011

JO L 91 din 10.4.2010

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 86/298/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top