Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autovehiculele cu remorcă: nivelul de zgomot admis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autovehiculele cu remorcă: nivelul de zgomot admis

Obiectivul prezentei directive este de a pune în aplicare reglementările Uniunii Europene referitoare la zgomotul produs de vehicule, pe baza armonizării complete.

ACT

70/157/CEE Directiva Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la nivelul de zgomot admis și la sistemul de evacuare al autovehiculelor [Jurnalul Oficial L 42 din 23.2.1970].

SINTEZĂ

Directivele se aplică oricărui autovehicul destinat circulației rutiere, cu sau fără caroserie, având cel puțin patru roți și o viteză maximă constructivă de peste 25 km/h, cu excepția vehiculelor care merg pe șine, a tractoarelor agricole și forestiere și a tuturor utilajelor mobile.

Directivele stabilesc limite pentru nivelul de zgomot produs de componentele mecanice și de sistemele de evacuare ale vehiculelor în cauză. Limitele sunt cuprinse între 74 dB(A) pentru autoturisme și 80 dB(A) pentru vehicule de mare putere destinate transportului de mărfuri.

Valorile admise sunt stabilite în funcție de categoriile specifice de vehicule:

 • autoturisme;
 • vehicule destinate transportului public;
 • vehicule destinate transportului de mărfuri.

Statele membre au avut obligația de a publica valorile nivelului de zgomot pentru omologarea de tip până la 1 octombrie 1994.

Prin urmare, statele membre nu pot, din motive referitoare la nivelul de zgomot admis și la sistemul de evacuare:

 • să refuze sau să interzică vânzarea, înmatricularea, introducerea pe piață sau utilizarea vehiculelor care sunt conforme cu dispozițiile directivei;
 • să interzică introducerea pe piață a unui sistem de evacuare sau a unei unități tehnice dacă acestea corespund unui tip pentru care s-a acordat omologarea.

Oferirea de stimulente fiscale de către statele membre în vederea încurajării respectării anticipate a noilor limite poate fi autorizată dacă acestea sunt:

 • nediscriminatorii;
 • pentru o perioadă limitată;
 • de o valoare semnificativ mai mică decât costul echipamentului montat;
 • aplicate vehiculelor prevăzute cu echipament care permite respectarea anticipată a viitoarelor standarde europene.

Procedura de omologare de tip pentru fiecare tip de vehicul, sistem de evacuare și unitate tehnică (amortizor de zgomot și sistem de evacuare înlocuitor):

 • cererea pentru omologarea CEE de tip se depune de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia;
 • cererea trebuie să cuprindă informațiile prevăzute de directivele existente;
 • se vor realiza diferite încercări aferente omologării de tip;
 • dacă tipul de vehicul, sistemul de evacuare sau unitatea tehnică îndeplinește cerințele de încercare, autoritatea competentă din statul membru respectiv va elibera un certificat de omologare CEE de tip.

Prezenta directivă se abrogă prin Regulamentul (UE) nr. 540/2014 începând cu 30.6.2027.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 70/157/CEE

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

JO L 42 din 23.2.1970

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 73/350/CEE

16.11.1973

-

JO L 321 din 22.11.1973

Directiva 77/212/CEE

10.3.1977

31.3.1977

JO L 66 din 12.3.1977

Directiva 81/334/CEE

28.4.1981

31.12.1981

JO L 131 din 18.5.1981

Directiva 84/372/CEE

5.7.1984

30.9.1984

JO L 196 din 26.7.1984

Directiva 84/424/CEE

4.9.1984

31.12.1984

JO L 238 din 6.9.1984

Directiva 87/354/CEE

29.6.1987

31.12.1987

JO L 192 din 11.7.1987

Directiva 89/491/CEE

25.7.1989

1.1.1990

JO L 238 din 15.8.1989

Directiva 92/97/CEE

16.11.1992

30.6.1993

JO L 371 din 19.12.1992

Directiva 96/20/CEE

3.5.1996

30.9.1996

JO L 92 din 13.4.1996

Directiva 99/101/CE

17.1.2000

31.3.2000

JO L 334 din 28.12.1999

Directiva2007/34/CE

5.7.2007

5.7.2007

JO L 155 din 15.6.2007

Directiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158 din 10.6.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor și al amortizoarelor de zgomot de înlocuire, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivei 70/157/CEE [Jurnalul Oficial L 158 din 27.5.2014].

Ultima actualizare: 02.07.2014

Top