Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autovehicule cu două sau trei roţi: Procedura de omologare CE de tip - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Autovehicule cu două sau trei roţi: Procedura de omologare CE de tip

Uniunea Europeană armonizează legislaţiile statelor membre şi pune în aplicare o procedură de omologare comunitară a autovehiculelor cu două sau trei roţi.

ACTE

Regulamentul (EU) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri.

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi şi de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă abrogă şi înlocuieşte Directiva 92/61/CEE, care stabilit procedura de omologare comunitară a autovehiculelor cu două sau trei roţi, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate. Directiva este menită îndeosebi să clarifice şi să completeze unele dispoziţii ale directivei anterioare.

Aceasta fost completată recent de Regulamentul (UE) nr. 168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, care stabileşte noi cerinţe în materie de siguranţă şi mediu pentru omologarea de tip a unor astfel de vehicule.

Dispoziţiile Directivei 2002/24/CE

Vehiculele vizate de directivă sunt vehiculele motorizate cu două şi trei roţi şi cvadriciclurile motorizate uşoare.

Cererile pentru omologarea de tip se depun de către constructor, fabricant sau reprezentantul autorizat al acestuia pe lângă un stat membru.

Statul membru acordă omologarea de tip vehiculelor, unităţilor tehnice separate sau componentelor care îndeplinesc cerinţele tehnice din regulamentele sau directivele speciale aplicabile şi sunt conforme cu descrierea furnizată de constructor sau fabricant (a se vedea listele exhaustive prezentate în anexa la directivă).

Pentru fiecare vehicul produs în conformitate cu tipul care a fost omologat şi pentru fiecare unitate tehnică separată sau componentă care nu este originală, dar este produsă conform tipului omologat, constructorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează un certificat de conformitate.

Statele membre constată că fiecare tip de vehicul a fost supus verificărilor prevăzute în directivele speciale înscrise pe un certificat de omologare. Constructorii pot întocmi un certificat de conformitate pentru toate vehiculele conforme cu tipul omologat. Un vehicul însoţit de acest certificat poate fi introdus pe piaţă, vândut şi înmatriculat spre a fi utilizat pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Toate vehiculele produse în conformitate cu tipul omologat trebuie să cuprindă o marcare compusă din:

  • numărul de omologare de tip;
  • litera e minusculă urmată de numărul sau de sigla statului membru care emite omologarea de tip;
  • numărul de identificare a vehiculului.

Constructorul unui vehicul şi fabricantul unei unităţi tehnice separate sau al unei componente sunt răspunzători pentru fabricarea fiecărui vehicul sau a fiecărei unităţi tehnice separate sau componente în conformitate cu tipul omologat.

Dacă un stat membru constată că anumite vehicule, unităţi tehnice separate sau componente aparţinând unui tip omologat reprezintă un pericol pentru siguranţa rutieră, acesta poate, pentru o perioadă maximă de şase luni, să interzică pe teritoriul său vânzarea, introducerea în circulaţie sau utilizarea acestora. Statul membru în cauză informează imediat Comisia şi celelalte state membre cu privire la decizia sa.

Doar vehiculele, unităţile tehnice separate şi componentele conforme cu dispoziţiile din această directivă pot fi introduse pe piaţă, vândute şi utilizate în statele membre.

Dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 168/2013

Regulamentul vizează să asigure un nivel înalt de siguranţă în funcţionare a vehiculelor, de securitate la locul de muncă şi de protecţie a mediului, armonizând cerinţele tehnice şi normele de mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate cu privire la omologarea de tip.

Acesta prevede îndeosebi că motocicletele noi de peste 125 cm3 trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare cu antiblocare, iar motocicletele sub 125 cm3 trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare cu antiblocare sau cu un sistem de frânare combinat, la latitudinea constructorului.

În plus, de la 1 ianuarie 2016, acesta prevede obligativitatea montării unui sistem automat de aprindere a luminilor, pentru a îmbunătăţi vizibilitatea tuturor vehiculelor noi din categoria L (uşoare). Acesta stabileşte, de asemenea, cerinţe pentru instalarea la bord a unor sisteme de diagnosticare care să permită detectarea defecţiunilor şi monitorizarea sistemului de control al emisiilor.

În ceea ce priveşte performanţele de mediu, Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului, până la 31 decembrie 2016, un raport privind datele de aplicare şi valorile-limită ale emisiilor pentru nivelul Euro 5, după cum se menţionează în anexa IV la regulament. Regulamentul clarifică rolul şi responsabilităţile autorităţilor statelor membre cu competenţe în materie de supraveghere a pieţei, iar cerinţele privind competenţa, obligaţiile şi performanţele serviciilor tehnice responsabile cu realizarea procedurilor de încercare pentru omologarea de tip sunt îmbunătăţite.

Regulamentul prevede, de asemenea, obligaţia constructorilor de a oferi operatorilor independenţi un acces nerestricţionat la informaţiile privind repararea şi întreţinerea vehiculelor, prin intermediul site-urilor internet.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2002/24/CE

9.5.2002

9.5.2003

JO L 124 din 9.5.2002

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Regulamentul (UE) nr. 168/2013

22.3.2013

-

JO L 60 din 2.3.2013

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2002/24/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 11.11.2013

Top