Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Proceduri pentru furnizarea de informaţii: standarde, reglementări tehnice şi reguli ale serviciilor societăţii informaţionale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Proceduri pentru furnizarea de informaţii: standarde, reglementări tehnice şi reguli ale serviciilor societăţii informaţionale

Prezenta directivă vizează eliminarea sau reducerea obstacolelor care apar în calea liberei circulaţii a mărfurilor, care pot rezulta din adoptarea unor reglementări tehnice naţionale diferite, favorizând transparenţa iniţiativelor naţionale faţă de Comisia Europeană, organismele europene de standardizare şi celelalte state membre.

ACT

Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 98/34/CE codifică şi abrogă, ca atare, Directiva 83/189/CEE. Ea prevede două proceduri pentru furnizarea de informaţii, una în domeniul standardelor (specificaţii tehnice voluntare) şi alta în cel al reglementărilor tehnice (specificaţii tehnice obligatorii) cu privire la produsele industriale, agricole şi de pescărie.

Procedura pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor

Fiecare organism naţional de standardizare informează Comisia şi toate celelalte organisme europene şi naţionale de standardizare, specificate în anexele directivei, cu privire la proiectele sale de elaborare de standarde sau de modificare a standardelor existente. Comisia poate solicita să i se comunice, de asemenea, programele naţionale de standardizare, care vor fi astfel puse la dispoziţia celorlalte state membre.

Comisia şi celelalte organisme de standardizare vor putea face observaţii cu privire la proiectele de elaborare de standarde. În acest caz, acestea vor fi informate de către organismul respectiv cu privire la toate acţiunile întreprinse în urma observaţiilor făcute la proiect. În plus, organismele naţionale de standardizare vor avea posibilitatea de a participa la lucrările de standardizare ale celorlalte state membre.

Procedura pentru furnizarea de informaţii nu se aplică proiectelor de standarde naţionale care transpun un standard internaţional sau european.

Procedura pentru furnizarea de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice

Fiecare stat membru înştiinţează Comisia despre proiectele sale de reglementări tehnice sau de modificare a reglementărilor tehnice existente, motivele care fac necesară elaborarea unei astfel de reglementări şi, unde este cazul, textul unor dispoziţii legislative şi reglementări de bază vizate de proiectul de reglementare. Atunci când proiectul limitează comercializarea sau utilizarea unei substanţe chimice din motive legate de sănătatea publică, de protecţia consumatorilor sau a mediului, anumite precizări privind caracteristicile, efectele şi riscurile legate de utilizarea produsului trebuie să fie precizate, de asemenea.

Ulterior, Comisia va notifica toate celelalte state membre cu privire la respectivul proiect. Observaţiile acestora vor fi luate în considerare pe cât posibil în redactarea textului definitiv al reglementării tehnice.

Pentru a permite Comisiei şi celorlalte state membre să reacţioneze, statele membre trebuie să aştepte trei luni, începând de la data notificării, înainte de a adopta orice proiect de reglementare tehnică. Perioada de statu quo se extinde la patru luni pentru proiectele care se prezintă sub forma unui acord voluntar şi la şase luni pentru orice alt proiect, atunci când statele membre şi/sau Comisia formulează un aviz detaliat care indică faptul că proiectul ar putea obstrucţiona libera circulaţie a mărfurilor.

În plus, în cazul în care Comisia doreşte să propună sau să adopte un act legislativ aplicabil în acelaşi domeniu sau dacă proiectul se referă la un subiect avut deja în vedere de către o propunere a Comisiei, statul membru respectiv trebuie să amâne adoptarea proiectului cu doisprezece luni. În cazul în care Consiliul adoptă o poziţie comună în acest interval de timp, perioada de statu quo se prelungeşte cu şase luni (însumând un total de optsprezece luni).

Procedura de notificare nu se aplică nici reglementărilor tehnice care transpun în mod integral un standard internaţional sau european – în acest caz, este suficientă o simplă informare a Comisiei – nici reglementărilor naţionale care respectă specificaţiile tehnice comunitare sau alte dispoziţii care ţin de legislaţia comunitară.

Comitete

Directiva instituie un Comitet permanent care cuprinde reprezentanţi ai statelor membre şi este prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Acest comitet este consultat de către Comisie cu privire la:

  • rapoartele bianuale privind punerea în aplicare a directivei şi propunerile care urmăresc eliminarea barierelor de natură tehnică din calea schimburilor: în acest caz, Comitetul poate recomanda, printre altele, elaborarea unui standard european de către organismele europene de standardizare sau armonizarea la nivel comunitar a unui anumit sector;
  • modificarea listelor organismelor europene de standardizare şi a organismelor naţionale de standardizare care se regăsesc în anexele I şi II ale directivei;
  • reglementările ce ţin de prezentarea standardelor şi a programelor de standardizare pe care trebuie să le respecte organismele naţionale de standardizare în cadrul procedurii pentru furnizarea de informaţii privind standardele;
  • modificarea procedurilor stabilite prin prezenta directivă etc.

În plus, Comitetul poate fi consultat de către Comisie cu privire la proiectele de reglementări tehnice prezentate de statele membre şi, la cererea preşedintelui comitetului sau a unui stat membru, cu privire la orice altă problemă legată de punerea în aplicare a directivei.

Lucrările comitetului sunt, în principiu, confidenţiale, însă acesta poate solicita o opinie specializată din partea unei persoane din sectorul privat, cu condiţia luării tuturor măsurilor de precauţie necesare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 98/34/CE

10.8.1998

-

JO L 204 din 21.7.1998

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 98/48/CE

05.8.1998

5.8.1999

JO L 217 din 5.8.1998

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 98/34/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

See also

  • Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie – procedura de notificare (EN)

Ultima actualizare: 01.07.2011

Top