Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea cooperării cu Elveția, Norvegia și Islanda: Convenția de la Lugano (2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html SV
Multilingual display
Text

Consolidarea cooperării cu Elveția, Norvegia și Islanda: Convenția de la Lugano (2007)

Spre sfârșitul anului 2007 s-a semnat o convenție privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, astfel încât hotărârile să se bucure de același nivel de recunoaștere în circuitul juridic între statele membre ale Uniunii Europene (UE) și Elveția, Norvegia și Islanda. La intrarea în vigoare, aceasta va înlocui Convenția de la Lugano din 1988 privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială. Alte țări care nu fac parte din UE pot adera la noua convenție în anumite condiții.

ACT

Decizia 2007/712/CE a Consiliului din 15 octombrie 2007 privind semnarea, în numele Comunității, a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

SINTEZĂ

Noua Convenție de la Lugano se va aplica competenței judiciare, recunoașterii și executării hotărârilor în materie civilă și comercială. Aceasta nu se va aplica în materie fiscală, vamală și administrativă și nici în ceea ce privește starea și capacitatea juridică a persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile, falimentele sau concordatele, securitatea socială sau arbitrajul.

Cu această decizie, Consiliul Uniunii Europene (UE) îl autorizează pe Președintele Consiliului să desemneze persoanele împuternicite a semna convenția în numele Comunității. Textul convenției este atașat la decizie.

Obținerea unui nivel ridicat de recunoaștere a hotărârilor în circuitul juridic

Convenția, semnată la data de 30 octombrie 2007 de Comunitatea Europeană, împreună cu Danemarca, Islanda, Norvegia și Elveția, va intra în vigoare de îndată ce va fi ratificată de semnatari. Aceasta va înlocui Convenția de la Lugano din 16 septembrie 1988. Părțile contractante trebuie să-și depună instrumentele de ratificare la Consiliul Federal Elvețian, care va servi drept depozitar al convenției. De îndată ce a intrat în vigoare, convenția va fi deschisă:

  • viitorilor membri ai Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS);
  • statelor membre ale Comunității Europene care acționează în numele anumitor teritorii din afara Europei care fac parte din teritoriul respectivului stat sau de ale căror relații externe este responsabil statul membru respectiv;
  • oricărui alt stat, cu condiția acordului unanim al tuturor părților contractante.

În temeiul normelor aplicabile între statele membre ale UE

Convenția vine în continuarea cadrului juridic actual al Comunității, și anume, Regulamentul Bruxelles I privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială între statele membre. Prin urmare, normele vor fi similare în cadrul UE și în Elveția, Norvegia și Islanda. De asemenea, convenția va facilita recunoașterea și executarea reciprocă a hotărârilor transmise de instanțele naționale ale acestor țări.

În general, convenția prevede că persoanele domiciliate într-un stat obligat prin convenție sunt acționate în justiție în instanțele din acel stat, indiferent de naționalitatea lor. Cu toate acestea, aceasta prevede norme speciale de competență judiciară în anumite materii, cum ar fi cele privind:

  • contractele: competența judiciară le revine instanțelor de la locul de executare a obligațiilor;
  • întreținerea: competența judiciară le revine instanțelor de la locul unde este domiciliat sau își are reședința obișnuită creditorul obligației de întreținere;
  • ofensa, delictul sau cvasidelictul: competența judiciară le revine instanțelor de la locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă.

De asemenea, convenția prevede competențele judiciare specifice în materie de asigurări, contracte încheiate de consumator și contracte individuale de muncă. Competența judiciară în materie de drepturi reale imobiliare sau de închiriere a unor imobile le revine exclusiv instanțelor statului contractant pe teritoriul căruia este situat imobilul.

La convenție s-au anexat o serie de protocoale pentru a garanta, printre altele, interpretarea cât mai uniformă a acesteia.

Semnarea convenției marchează o evoluție instituțională majoră

Curtea Europeană de Justiție confirmă în cadrul Avizului său 1/03 competența exclusivă a Comunității Europene de a încheia noua Convenție de la Lugano.

Convenția, semnată în numele Comunității la 30 octombrie 2007, reprezintă un element-cheie al dreptului comunitar. Aceasta are o valabilitate nelimitată.

Decizia 2009/430/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2008 a aprobat încheierea Convenției în numele Comunității. De asemenea, această decizie a stabilit declarațiile ce trebuie formulate în momentul depunerii instrumentului comunitar de ratificare (anexate la decizie).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/712/CE

15.10.2007

-

JO L 339 din 21.12.2007

ACTE CONEXE

Rectificare : Proces-verbal de rectificare a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (JO L 147, 10.6.2009) [JO L 18 of 21.01.2014].

Ultima actualizare: 10.04.2014

Top