Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drepturi fundamentale şi cetăţenie (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Drepturi fundamentale şi cetăţenie (2007-2013)

Prezenta decizie instituie programul „Drepturi fundamentale şi cetăţenie” pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013. Făcând parte din programul general „Drepturi fundamentale şi justiţie”, acest program are ca obiective promovarea dezvoltării unei societăţi europene întemeiate pe respectarea drepturilor fundamentale, consolidarea societăţii civile şi încurajarea unui dialog deschis şi transparent, lupta împotriva rasismului şi xenofobiei şi promovarea unei mai bune înţelegeri între autorităţile judiciare şi administrative şi a profesiilor juridice.

ACT

Decizia 2007/252/CE a Consiliului din 19 aprilie 2007 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului specific Drepturi fundamentale şi cetăţenie ca parte a programului general Drepturi fundamentale şi justiţie.

SINTEZĂ

Această decizie instituie programul „Drepturi fundamentale şi cetăţenie”, care vizează promovarea dezvoltării unei societăţi europene întemeiate pe respectarea drepturilor fundamentale. În acest scop, programul prevede acţiuni întreprinse de către Comisia Europeană, ţările Uniunii Europene (UE) şi organizaţii neguvernamentale.

O societate europeană întemeiată pe respectarea drepturilor fundamentale

Acest program sprijină dezvoltarea unei societăţi europene întemeiate pe respectarea drepturilor fundamentale recunoscute în articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv a drepturilor ce rezultă din cetăţenia Uniunii. În acest scop, programul urmăreşte:

 • consolidarea societăţii civile şi încurajarea unui dialog deschis, transparent şi periodic în ceea ce priveşte drepturile fundamentale;
 • lupta împotriva rasismului, xenofobiei şi antisemitismului;
 • promovarea unei mai bune înţelegeri interconfesionale şi interculturale;
 • promovarea unei toleranţe sporite pe întreg teritoriul UE;
 • consolidarea contactelor, a schimbului de informaţii şi a reţelelor dintre autorităţile judiciare şi administrative şi a profesiilor juridice;
 • încurajarea formării profesionale judiciare în scopul unei mai bune înţelegeri între astfel de autorităţi şi profesii.

Mai mult, programul are următoarele obiective specifice:

 • promovarea drepturilor fundamentale şi informarea tuturor cetăţenilor cu privire la drepturile lor, inclusiv acelea care rezultă din cetăţenia UE;
 • încurajarea cetăţenilor UE să participe în mod activ la viaţa democratică a Uniunii;
 • verificarea respectării drepturilor fundamentale în UE şi în ţările Uniunii la aplicarea dreptului comunitar;
 • sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor organisme ale societăţii civile, astfel încât acestea să poată promova în mod activ drepturile fundamentale, statul de drept şi democraţia;
 • crearea structurilor competente pentru a favoriza un dialog interconfesional şi multicultural la nivelul UE.

Acţiuni specifice pentru realizarea obiectivelor programului

Programul prevede acţiuni întreprinse de către Comisie, autorităţile din ţările UE şi organizaţiile neguvernamentale. De asemenea, sunt prevăzute subvenţii acordate în urma cererilor de propuneri.

Tipurile de acţiuni constă din următoarele:

 • acţiuni specifice întreprinse de către Comisie (studii şi cercetare, sondaje de opinie şi anchete, conferinţe şi reuniuni ale experţilor, organizarea de campanii şi evenimente publice, crearea şi întreţinerea website-urilor, întocmirea şi difuzarea de materiale informative etc.);
 • proiecte transnaţionale de interes comunitar prezentate de către o autoritate sau de către un organism al unei ţări din UE sau de către o organizaţie internaţională sau neguvernamentală. Aceste proiecte trebuie să implice cel puţin două ţări din UE sau cel puţin o ţară din UE şi fie o ţară candidată, fie o ţară aderentă;
 • sprijinul oferit organizaţiilor neguvernamentale sau altor entităţi care urmăresc obiective de interes european general vizate de program;
 • subvenţii de funcţionare pentru cofinanţarea cheltuielilor asociate cu programul permanent de lucru al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene şi al Asociaţiei Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme ale Uniunii Europene. Aceste organisme gestionează mai multe baze de date care reunesc hotărâri naţionale referitoare la punerea în aplicare a dreptului comunitar. Cheltuielile trebuie efectuate în cadrul urmăririi unui obiectiv de interes general european.

Un program pentru cetăţeni

programul se adresează resortisanţilor UE şi resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi legali pe teritoriul Uniunii. De asemenea, el se adresează cetăţenilor ţărilor participante (ţările aderente, ţările candidate şi ţările din Balcanii de Vest incluse în procesul de stabilizare şi de asociere). Alte grupuri-ţintă sunt organizaţiile din societatea civilă şi alte grupuri care susţin obiectivele programului.

Cu condiţia de a fi înfiinţate în UE sau într-una dintre ţările terţe participante la program, accesul la program este deschis următoarelor entităţi:

 • instituţii şi organizaţii publice sau private;
 • universităţi;
 • institute de cercetare;
 • organizaţii neguvernamentale;
 • autorităţi naţionale, regionale sau locale;
 • organizaţii internaţionale;
 • alte organizaţii non-profit.

Programul permite activităţi comune cu organizaţii internaţionale competente în domeniul drepturilor fundamentale, cum ar fi Consiliul Europei.

Monitorizarea şi punerea în aplicare a programului

Comisia publică anual o listă a proiectelor finanţate în cadrul acestui program. Resursele bugetare disponibile se înregistrează anual în bugetul general al UE. Creditele anuale disponibile sunt autorizate de autoritatea bugetară (Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene) în limitele cadrului financiar.

Pentru orice acţiune finanţată de program, Comisia se asigură că beneficiarul prezintă rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul activităţii, precum şi un raport final în termen de trei luni de la realizarea acţiunii. De asemenea, Comisia se asigură că interesele financiare ale UE sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale.

Comisia va prezenta o inventariere anuală a punerii în aplicare a programului, un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obţinute (până la 31 martie 2011), o comunicare cu privire la continuarea programului (până la 30 august 2012) şi un raport de evaluare după încheierea programului (până la 31 decembrie 2014).

Complementaritatea cu alte programe ale UE

Acest program urmăreşte sinergia şi complementaritatea cu alte programe comunitare, în special cu programele-cadru „Securitate şi apărarea libertăţilor” şi „Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratoare”, precum şi cu programul PROGRES.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/252/CE

28.4.2007

-

JO L 110 din 27.4.2007

See also

Ultima actualizare: 05.04.2011

Top