Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forumul privind justiţia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forumul privind justiţia

Această comunicare are ca obiectiv instituirea unui forum de discuţii cu privire la politicile şi practicile UE în domeniul justiţiei civile şi penale. Este vorba despre un spaţiu de dialog între specialişti (practicieni, reprezentanţi ai sistemelor judiciare naţionale şi academicieni). Acest forum constituie şi un mecanism permanent de consultare, de către instituţiile europene, a părţilor din acest sector în domeniul elaborării politicilor europene şi de revizuire a punerii în aplicare a instrumentelor în vigoare.

ACT

Comunicare a Comisiei din 4 februarie 2008 privind crearea unui forum de discuţii cu privire la politicile şi practicile UE în domeniul justiţiei [COM(2008) 38 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Forumul are următoarele obiective:

 • contribuţia la dialogul dintre practicieni în cadrul unei platforme permanente. Acesta are ca scop facilitarea schimbului de opinii, îmbunătăţirea înţelegerii reciproce, crearea treptată a unei culturi judiciare comune şi consolidarea încrederii reciproce între părţile implicate competente în materie de justiţie civilă şi penală;
 • colectarea datelor şi elaborarea celor mai bune practici. Această elaborare va putea fi încurajată prin intermediul finanţărilor europene;
 • consultarea practicienilor într-o fază iniţială, şi anume pe durata elaborării politicilor europene în domeniul justiţiei. Forumului i se va cere să comunice opinii cu privire la acţiuni specifice planificate la nivelul Uniunii Europene (UE) în acest domeniu;
 • formularea de păreri cu privire la funcţionarea globală a cooperării judiciare europene;
 • sprijinirea Comisiei în sarcina acesteia de a pregăti raportul de evaluare privind aplicarea măsurilor UE în legislaţia internă. În special, forumul îşi aduce contribuţia în misiunea sa de evaluare a transpunerii acestor măsuri de către statele membre;
 • evaluarea politicilor europene. Acest lucru implică evaluarea impactului unei măsuri asigurându-se că aceasta şi-a atins obiectivul specific şi a contribuit la unul dintre obiectivele globale legate de spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. De asemenea, acesta vizează identificarea consecinţelor neprevăzute ale unei astfel de măsuri;
 • contribuţia la elaborarea unor statistici judiciare compatibile. Forumul are rolul de a participa la activitatea Comisiei, comunicându-i opinia sa cu privire la metodele statistice şi la datele colectate;
 • participarea la procedura de desemnare a câştigătorului premiului „Balanţa de cristal”, care recompensează practicile inovatoare pentru promovarea unei mai bune funcţionări a sistemului de justiţie civilă. De asemenea, acesta ar putea fi chemat să participe la un alt premiu bienal pe care Comisia îl are în vedere în domeniul justiţiei penale.

Forumul este alcătuit din reprezentanţi:

 • ai statelor membre;
 • ai organismelor instituite de către UE: Eurojust, Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală şi Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială;
 • organizaţiilor europene ale diferitelor corpuri sau profesii: conferinţa Eurojustice, care reuneşte procurorii generali şi Reţeaua europeană de formare judiciară (EN) (FR), Reţeaua europeană de preşedinţi ai Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene, Asociaţia Consiliilor de Stat, Federaţia europeană a judecătorilor administrativi şi Consiliul Barourilor Europene;
 • ai unor organizaţii neguvernamentale cum sunt MEDEL, JUSTICE, Amnesty International şi European Forum for Victim Services;
 • ai reţelelor universitare cum sunt Reţeaua academiilor de drept penal european (ECLAN), Asociaţia internaţională de drept penal (AIDP) şi Eurodefensor.

Forumul este format dintr-o adunare plenară anuală şi subgrupuri. Aceste subgrupuri, care se reunesc ori de câte ori este necesar, se ocupă de teme specifice, cum ar fi accesul la asistenţa judiciară sau respectarea dreptului la un proces echitabil.

La forum participă un reprezentant al Consiliului Europei. În această privinţă, Comisia precizează că forumul lucrează în strâns parteneriat cu unul dintre organele acestei organizaţii, Comisia europeană pentru eficienţa justiţiei (CEPEJ).

În afară de aceasta, Comisia precizează că are în vedere crearea unui site pentru:

 • a face cunoscute concluziile, lucrările şi studiile forumului;
 • a constitui un spaţiu de dialog între actorii justiţiei penale.

Context

Crearea acestui forum de bazează pe o dublă constatare a Comisiei:

 • nu există niciun spaţiu de dialog între practicieni şi niciun canal de comunicare recunoscut de instituţiile UE în ceea ce priveşte elaborarea legislaţiei şi evaluarea măsurilor luate de UE;
 • sfera judiciară se arată în favoarea creării unui forum privind justiţia.

Ultima actualizare: 13.05.2008

Top