Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligaţia operatorilor de transport aerieni de a comunica datele privind pasagerii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obligaţia operatorilor de transport aerieni de a comunica datele privind pasagerii

Directiva impune transportatorilor aerieni să colecteze şi să transmită datele privind pasagerii către autorităţile statului membru de destinaţie, care sunt responsabile cu controlul. Nerespectarea acestei obligaţii poate atrage după sine aplicarea de amenzi şi chiar, în cazul încălcării grave, confiscarea mijloacelor de transport sau retragerea autorizaţiei de funcţionare.

ACT

Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii.

SINTEZĂ

Potrivit acestei directive, operatorii de transport aerieni * sunt obligaţi să comunice informaţiile privind pasagerii lor care călătoresc către un punct de trecere a frontierei *. Aceste informaţii sunt furnizate, la cererea autorităţilor responsabile cu efectuarea controlului * persoanelor transportate la frontierele externe * ale UE, pentru a îmbunătăţi controalele la frontieră şi a combate imigraţia ilegală mai eficient.

Aceste date sunt transmise autorităţilor în cauză cu scopul înregistrării pasagerilor. În principiu, aceste date sunt transmise autorităţilor în cauză pe cale electronică.

Operatorii de transport sunt obligaţi să transmită următoarele informaţii: numărul şi tipul documentului de călătorie utilizat, cetăţenia, numele pasagerului şi data naşterii, punctul de trecere a frontierei utilizat pentru a intra pe teritoriul UE, ora de plecare şi ora de sosire a transportului, numărul total de persoane transportate.

În principiu, aceste date sunt şterse de către autorităţile competente în următoarele douăzeci şi patru de ore de la transmiterea lor, cu condiţia ca pasagerii să fi intrat pe teritoriul statelor membre. Datele cu caracter personal sunt şterse de către operatorul de transport în următoarele douăzeci şi patru de ore de la sosirea mijloacelor de transport.

Statele membre trebuie să adopte sancţiuni cu efect de descurajare, eficiente şi proporţionale în cazul în care operatorii de transport nu respectă această obligaţie. Astfel de sancţiuni se aplică operatorilor de transport care, ca rezultat al unei greşeli, nu au transmis datele sau au transmis date incomplete sau eronate. Valoarea maximă a acestor sancţiuni nu este mai mică de 5 000 EUR, iar valoarea lor minimă nu este mai mică de 3 000 EUR pentru fiecare călătorie.

Statele membre pot adopta şi alte tipuri de sancţiuni în cazul unei încălcări grave a obligaţiei de comunicare. Aceste sancţiuni pot consta în:

  • imobilizarea, sechestrul şi confiscarea mijloacelor de transport;
  • suspendarea temporară sau chiar retragerea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de transport.

Operatorii de transport au dreptul de a intenta acţiuni împotriva măsurilor care li se impun. Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru ca acest drept de a intenta acţiuni să fie efectiv.

Context

Această directivă a fost adoptată ca urmare a unei solicitări formulate de Consiliul European în datele de 25 şi 26 martie 2004, care s-a reunit în urma atacurilor teroriste din Madrid. Obligaţiile prevăzute în această directivă sunt complementare celor stabilite prin dispoziţiile articolului 26 al Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen, completate de Directiva 2001/51/CE a Consiliului, privind obligaţia operatorilor de transport de a asigura returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cărora li se refuză intrarea de către statul membru de destinaţie.

Termeni-cheie ai actului

  • Operator de transport: orice persoană fizică sau juridică care asigură, cu titlu profesional, transportul persoanelor pe calea aerului.
  • Frontiere externe: frontierele externe ale statelor membre cu ţările terţe.
  • Control la frontieră: control efectuat la frontieră numai în cazul în care există o intenţie de trecere a respectivei frontiere.
  • Punct de trecere a frontierei: orice punct de trecere autorizat de către autorităţile competente pentru trecerea frontierelor externe.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/82/CE

5.9.2004

5.9.2006

JO L 261 din 6.8.2004

Ultima actualizare: 24.08.2008

Top