Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cartea Albastră a UE – intrarea și șederea lucrătorilor înalt calificați

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cartea Albastră a UE – intrarea și șederea lucrătorilor înalt calificați

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/50/CE – Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările din afara UE pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește condițiile de intrare și de ședere pentru resortisanții din țările din afara Uniunii Europene (UE) cu înaltă calificare* și familiile acestora, care doresc să ocupe un loc de muncă înalt calificat într-o țară a Uniunii Europene (cu excepția Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit).
 • Directiva creează un sistem al Cărții Albastre a UE*.

ASPECTE-CHEIE

 • Solicitanții unei Cărți Albastre a UE trebuie să prezinte:
  • un contract de muncă valabil sau o ofertă fermă de angajare de cel puțin un an, prin care i se oferă un salariu care este de cel puțin 1,5 ori mai mare decât salariul anual brut mediu din respectivul stat UE;
  • un document care să ateste că au calificările necesare;
  • un document de călătorie valabil și, dacă este necesar, o viză;
  • dovada unei asigurări de sănătate.
 • Statele UE pot respinge o solicitare dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus sau dacă documentele au fost obținute ilegal, au fost falsificate sau modificate.
 • Solicitantul trebuie să nu fie o amenințare pentru ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică.
 • Statele UE pot determina numărul de angajați cu înaltă calificare pe care îi admit.
 • Solicitanții admiși primesc o Carte Albastră a UE cu o valabilitate standard între 1 și 4 ani, în funcție de țara UE în cauză sau de durata contractului de muncă, dacă acesta are o durată mai scurtă decât valabilitatea standard plus trei luni.
 • Solicitarea poate fi făcută de persoană și/sau angajatorul acesteia, în funcție de țara UE.
 • Pentru primii doi ani, posesorii de Cărți Albastre a UE sunt limitați la locuri de muncă înalt calificate care sunt conforme cu criteriile de admisie. După această perioadă, ei pot solicita alte locuri de muncă înalt calificate, în condiții egale cu resortisanții țării emitente a Cărții Albastre, în funcție de statul UE.
 • Posesorii de Cărți Albastre a UE și familiile acestora au dreptul de intrare, de reintrare și de ședere în țara UE care a emis Cartea Albastră și de trecere prin alte state ale UE.
 • Posesorii de Cărți Albastre a UE beneficiază de aceleași drepturi ca și resortisanții țării emitente a Cărții Albastre în ceea ce privește condițiile de muncă, pregătirea, recunoașterea diplomelor, elementele securității sociale și libertatea de asociere. Statele UE pot restricționa unele dintre acestea, în special subvențiile și împrumuturile de studii.
 • Autoritățile naționale pot retrage o Carte Albastră a UE sau pot să nu o reînnoiască dacă posesorul nu mai îndeplinește condițiile inițiale, a fost în șomaj timp de peste trei luni sau este considerat o amenințare publică.
 • După o ședere legală de optsprezece luni, un posesor de Carte Albastră a UE beneficiază de unele facilități de a se muta în altă țară a UE. Cu condiția de a se conforma din nou cu criteriile de admisie, acestuia i se poate permite să înceapă lucrul înainte de luarea unei decizii, iar membrii familiei i se pot alătura imediat.
 • Comisia Europeană raportează o dată la trei ani cu privire la modul în care se aplică legislația. Primul raport a fost publicat în iunie 2014.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 19 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 19 iunie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați „Migrația legală” pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Angajat cu înaltă calificare: o persoană care este plătită și are competențele specifice, demonstrate prin calificări profesionale superioare.

* Cartea Albastră a UE: o autorizație de muncă și de ședere care poartă denumirea „Cartea Albastră a UE” și care conferă posesorului acesteia dreptul de ședere și de muncă în țara UE care a emis-o.

ACT

Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.2009, pp. 17-29)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate („Cartea albastră a UE”) [COM(2014) 287 final din 22.5.2014]

Data ultimei actualizări: 21.04.2016

Top