Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Imigrația ilegală – sancțiuni pentru angajatori

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Imigrația ilegală – sancțiuni pentru angajatori

SINTEZĂ PRIVIND:

Sancțiuni și măsuri la adresa angajatorilor de resortisanți ai unor țări din afara UE aflați în situație de ședere ilegală – Directiva 2009/52/CE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Pentru a combate imigrația ilegală, directiva le solicită țărilor Uniunii Europene (UE) să interzică angajarea de resortisanți ai unor țări din afara UE aflați în situație de ședere ilegală în UE.

Actul stabilește norme minime la nivelul UE privind sancțiunile și alte măsuri care li se pot aplica angajatorilor găsiți vinovați de încălcarea acestei interdicții.

Această directivă nu se aplică tuturor țărilor UE – Danemarca, Irlanda și Regatul Unit au optat să nu pună în aplicare directiva.

ASPECTE-CHEIE

Obligațiile angajatorilor

Angajatorii trebuie:

 • să solicite resortisanților din afara UE să prezinte un permis de ședere sau o altă autorizație de ședere înainte de începerea raportului de muncă;
 • să păstreze copii ale permisului sau ale autorizației pe durata angajării, în eventualitatea unei inspecții din partea autorităților naționale;
 • să notifice autoritățile în termenul prevăzut de țara UE atunci când angajează un resortisant din afara UE.

De asemenea, țările UE pot:

 • să utilizeze o procedură simplificată de notificare în cazul angajatorilor persoane fizice care angajează în interes personal un resortisant al unei țări din afara UE;
 • să nu impună notificarea în cazul în care resortisantului dintr-o țară din afara UE i s-a acordat statutul de rezident pe termen lung.

Sancțiuni

Țările UE trebuie să se asigure că angajatorii care încalcă aceste norme fac obiectul unor sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare, inclusiv:

 • amenzi pe baza fiecărui resortisant din afara UE angajat ilegal;
 • platareturnării acestor resortisanți în țara lor de origine.

De asemenea, țările UE trebuie:

 • să se asigure că angajatorii au răspunderea de a efectua plățile restante, cum ar fi salariile și contribuțiile de asigurări sociale neachitate;
 • să instituie sisteme care să le permită resortisanților din afara UE angajați ilegal să solicite angajatorilor plata salariilor neachitate;
 • să se asigure – dacă este cazul – că angajatorii sunt supuși și altor sancțiuni, cum ar fi:
  • pierderea totală sau parțială a dreptului de a beneficia de prestații publice (inclusiv de fonduri ale UE) pentru o perioadă de până la cinci ani;
  • obligația de a restitui eventualele prestații primite în cele 12 luni înainte de constatarea angajării ilegale;
  • excluderea de la participarea la contracte de achiziții publice pentru o perioadă de până la cinci ani;
  • închiderea temporară sau definitivă a întreprinderii.

Infracțiuni

O încălcare intenționată constituie o infracțiune dacă angajatorul:

 • persistă în încălcare;
 • angajează un număr semnificativ de resortisanți din țări din afara UE aflați în situație de ședere ilegală;
 • angajează asemenea persoane în condiții de muncă extrem de abuzive;
 • angajează victime ale traficului de ființe umane;
 • angajează ilegal minori.

Contestații și inspecții

Resortisanții din afara UE angajați ilegal trebuie să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, fie direct, fie prin intermediul unor părți terțe. Țările UE trebuie să efectueze inspecții pe baza unor evaluări periodice ale riscurilor, pentru a verifica dacă angajatorii angajează asemenea imigranți ilegali.

Punerea în aplicare

Două constatări principale ale unui raport din 2014 privind aplicarea directivei au fost că:

 • există diferențe în ceea ce privește gradul de severitate a pedepselor în diferite țări ale UE;
 • toate dispozițiile care oferă protecție migranților în situație neregulamentară pot fi îmbunătățite.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 20 iulie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 20 iulie 2011.

CONTEXT

Migrația ilegală – politica UE

ACT

Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, pp. 24-32)

Corecturile aduse Directivei 2009/52/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea Directivei 2009/52/CE din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală [COM(2014) 286 final din 22.5.2014]

Data ultimei actualizări: 21.03.2016

Top