Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere cu Rusia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere cu Rusia

Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Rusia încearcă să faciliteze eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii ambelor părţi. Acesta are drept scop reducerea birocraţiei, accelerarea procesării cererilor de viză şi acordarea gratuităţii de eliberare pentru anumite categorii de grupuri.

Un alt acord privind readmisia persoanelor ilegale a intrat în vigoare la acea dată.

ACT

Decizia 2007/340/CE a Consiliului din 19 aprilie 2007 privind încheierea Acordului cu privire la facilitarea emiterii de vize de scurtă şedere dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă.

SINTEZĂ

Prezenta decizie are scopul de a încheia acordul privind facilitarea, pe bază de reciprocitate, a eliberării vizelor de scurtă şedere între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă, cetăţenilor Uniunii Europene (UE) şi Federaţiei Ruse pentru şederea planificată a nu mai mult de 90 de zile în decurs de 180 de zile.

Această decizie conţine acordul anexat, încheiat între Comunitatea Europeană şi Rusia şi un protocol la Acord privind statele membre care nu aplică integral acquis-ul de la Schengen.

Conţinutul acordului

Pentru următoarele categorii de cetăţeni, producţia documentelor următoarele este suficientă pentru a justifica scopul călătoriei pe teritoriul celeilalte părţi:

 • pentru membrii delegaţiilor oficiale, o invitaţie oficială de a participa la o întâlnire şi o scrisoare emisă de o autoritate competentă a unui stat membru sau din Rusia, care să confirme că persoana este un membru al unei delegaţii;
 • pentru conducătorii auto care asigură serviciile de transport internaţional între Comunitatea Europeană şi Rusia, o cerere scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Rusia sau a unei asociaţiei naţionale a transportatorilor dintr-un stat membru;
 • pentru bărbaţi şi femei în mediul de afaceri, o cerere scrisă din partea unei corporaţii, societăţi sau organizaţii-gazdă;
 • pentru jurnalişti, un certificat eliberat de o organizaţie profesională, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat, precum şi un document emis de angajator care să ateste că excursia este pentru producţia de activităţi de natură jurnalistică;
 • pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, o cerere scrisă din partea organizaţiei-gazdă;
 • pentru rudele apropiate, o cerere scrisă din partea gazdei;
 • pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, o invitaţie scrisă de a participa la aceste activităţi, din partea organizaţiei-gazdă;
 • pentru elevi, studenţi şi profesorii însoţitori, o cerere scrisă sau un certificat de înscriere eliberat de şcoală sau de universitatea-gazdă.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre şi Rusia eliberează vize cu intrări multiple, valabile până la:

 • 5 ani, membrilor guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale şi membrilor curţilor constituţionale şi supreme, precum şi soţilor şi copiilor cetăţenilor UE sau Rusia, care au reşedinţa legală pe teritoriul Rusiei sau respectiv UE;
 • 1 an, membrilor delegaţiilor oficiale, bărbaţilor şi femeilor în mediul de afaceri, conducătorilor auto care prestează servicii de transport internaţional între Federaţia Rusă şi statele membre, participanţilor la evenimente sportive internaţionale, persoanelor care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, şi jurnaliştilor. Această perioadă este variabilă de la 2 la 5 ani, în anumite condiţii.

Taxa pentru procesarea cererilor de viză este de 35 de euro. Următoarele categorii de persoane sunt scutite de la plata taxelor de viză:

 • rudele apropiate, soţii şi copiii persoanei;
 • membrii delegaţiilor oficiale;
 • membrii guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale şi membrii curţilor constituţionale şi supreme;
 • elevii, studenţii şi profesorii însoţitori;
 • persoanele cu handicap şi persoanele care le însoţesc;
 • participanţii la evenimente sportive internaţionale;
 • persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice;
 • persoanele care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei lor din motive de sănătate sau familiale.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre şi Rusia iau decizia de eliberare a vizei în termen de zece zile de la primirea cererii de viză şi a documentelor necesare. Acest termen poate fi prelungit la 30 de zile, în special atunci când este necesară o analiză detaliată a cererii.

Cetăţenii UE şi Rusia, care şi-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate în timpul şederii lor, pot părăsi teritoriul statului gazdă pe baza actelor de identitate valabil eliberate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al statelor membre sau al Federaţiei Ruse.

Context

Într-o declaraţie comună adoptată la summitul de la Sankt Petersburg la 31 mai 2003, Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă au convenit să ia în considerare, pe termen lung, condiţiile pentru eliminarea obligaţiei de viză În cea referitoare la extinderea Uniunii Europene şi relaţiile UE-Rusia din 27 aprilie 2004, au confirmat intenţia de a facilita eliberarea vizelor pentru cetăţenii lor şi de a începe negocierile pentru încheierea unui acord. Încheierea acestui acord este însoţit de încheierea, în aceeaşi zi, 19 aprilie 2007, a unui acord de readmisie.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/340/CE

19.4.2007

-

JO L 129 din 17.5.2007

Ultima actualizare: 16.06.2007

Top