Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Documentul de facilitare a tranzitului (FTD) şi documentul de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Documentul de facilitare a tranzitului (FTD) şi documentul de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD)

Acest regulament stabileşte un document de facilitare a tranzitului (FTD) şi un document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD). Scopul acestor documente, eliberate de autorităţile consulare ale statelor membre, este de a facilita tranzitul terestru al resortisanţilor ţărilor terţe care trebuie neapărat să traverseze teritoriul Uniunii Europene pentru a călători între două părţi ale ţării lor care nu sunt contigue geografic.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui document de facilitare a tranzitului (FTD), a unui document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) şi de modificare a Instrucţiunilor consulare comune şi a Manualului comun.

SINTEZĂ

Prin acest regulament se stabileşte un document de facilitare a tranzitului (FTD) * şi un document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) * pentru tranzitul terestru specific şi direct al resortisanţilor unei ţări terţe care trebuie neapărat să traverseze teritoriul unuia sau al mai multor state membre ale Uniunii Europene (UE) pentru a călători între două părţi ale propriei lor ţări ce nu sunt contigue din punct de vedere geografic.

Domeniul de aplicare şi valabilitatea

FTD şi FRTD au aceeaşi valoare ca şi vizele de tranzit şi sunt valabile pe teritoriul statului membru emitent. FTD este valabil pe o perioadă maximă de până la trei ani, iar tranzitul efectuat în baza unui FTD nu depăşeşte 24 de ore. FRTD este valabil pe o perioadă maximă de până la trei luni, iar tranzitul efectuat în baza unui FRTD nu depăşeşte şase ore.

FTD/FRTD nu se aplică pe un document de călătorie expirat sau a cărui perioadă de valabilitate este mai scurtă decât cea a FTD/FRTD-ului.

Condiţiile şi procedura de eliberare

Pentru a obţine un FTD/FRTD, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să deţină un document valabil prin care aceştia sunt autorizaţi să traverseze frontierele externe;
  • să nu fie persoane pentru care a fost emis un ordin prin care li se refuză intrarea;
  • să nu fie considerate o ameninţare pentru ordinea publică sau pentru relaţiile internaţionale ale oricăruia dintre statele membre;
  • pentru FTD, să aibă motive valabile pentru a efectua deplasări frecvente între cele două părţi ale teritoriului ţării sale.

Cererea de obţinere a unui FTD/FRTD este prezentată autorităţilor consulare ale unui stat membru. Această procedură prevede prezentarea unor documente ce demonstrează necesitatea efectuării de deplasări frecvente, precum documente privind relaţiile de familie sau motive sociale, economice ori de altă natură.

Taxa pentru costurile administrative implicate de procesarea cererii pentru obţinerea unui FTD este de 5 euro. FRTD se eliberează gratuit.

Eliberarea şi refuzul documentului

FTD/FRTD se eliberează de birourile consulare ale statului membru şi nu se pot elibera la frontieră.

Procedurile şi calea de atac în cazul în care serviciul consular dintr-un stat membru refuză examinarea unei cereri de obţinere a FTD/FRTD sau eliberarea acestuia sunt guvernate de legislaţia internă a respectivului stat membru. În cazul în care este refuzată eliberarea unui FTD/FRTD şi legislaţia internă solicită motivarea acestui refuz, motivul va fi comunicat solicitantului.

În caz de utilizare abuzivă a FTD/FRTD, titularului acestuia i se aplică penalităţi. Respectivele penalităţi vor fi efective, proporţionate şi cu efect de descurajare şi includ posibilitatea anulării sau revocării FTD/FRTD.

Dispoziţii finale

Statele membre care decid să elibereze FTD şi FRTD vor comunica această decizie Consiliului şi Comisiei, iar aceasta din urmă o va publica în Jurnalul Oficial. În cazul în care statele membre decid să nu mai elibereze FTD şi FRTD, acestea vor comunica decizia lor Consiliului şi Comisiei, iar aceasta din urmă o va publica în Jurnalul Oficial.

Comisia va raporta Parlamentului European şi Consiliului cu privire la funcţionarea sistemului FTD/FRTD în cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a primei decizii a unui stat membru de a elibera FTD/FRTD.

Termeni-cheie ai actului

  • Document de facilitare a tranzitului (FTD): o autorizaţie specifică ce permite facilitarea tranzitului, ce poate fi eliberată de statele membre pentru intrări multiple cu orice mijloc de transport terestru. FTD se eliberează sub forma unor formate uniforme în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 694/2003.
  • Document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD): o autorizaţie specifică ce permite facilitarea tranzitului, ce poate fi eliberată de statele membre pentru o singură intrare şi întoarcere cu trenul. FRTD se eliberează sub forma unor formate uniforme în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 694/2003.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 693/2003

18.04.2003

-

L 99 din 17.4.2003

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 694/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind modele uniforme pentru documentul de facilitare a tranzitului (FTD) şi documentul de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 693/2003 [Jurnalul Oficial L 99, 17.04.2003]. FTD/FRTD se stabilesc sub forma unui model uniform (autocolant) şi au aceeaşi valoare ca şi vizele de tranzit. Acestea respectă specificaţiile prevăzute în anexele I şi II la regulament. Se stabilesc în continuare specificaţii tehnice pentru FTD şi FRTD cu privire la cerinţele suplimentare de siguranţă (inclusiv de prevenire a falsificării) şi la procedeele şi normele tehnice privind completarea modelelor uniforme FTD/FRTD. Aceste specificaţii nu se publică.

Ultima actualizare: 22.05.2007

Top