Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neîndeplinirea obligațiilor în temeiul legislației UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neîndeplinirea obligațiilor în temeiul legislației UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 259 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE OBIECTIVUL ARTICOLELOR 258-260 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE?

Acestea stabilesc procedurile legale care trebuie aplicate dacă Comisia Europeană sau un guvern al UE consideră că o anumită țară a UE nu îndeplinește obligațiile sale prevăzute în tratat.

ASPECTE-CHEIE

 • Nerespectarea obligațiilor UE se poate datora unor:
  • decizii sau practici legislative sau administrative;
  • acțiuni pozitive (adoptarea unor măsuri contrare legislației UE sau refuzarea abrogării unor astfel de măsuri);
  • acțiuni negative (întârzieri în punerea în aplicare a legislației UE sau neinformarea Comisiei cu privire la progresul realizat).
 • Procedurile judiciare sunt:
  • de obicei, intentate de Comisie, însă pot fi inițiate și de o altă țară a UE;
  • îndreptate spre țara UE, chiar dacă neregulile percepute reprezintă responsabilitatea guvernului, a parlamentului, a organismelor federale sau subnaționale.
 • Mai întâi, Comisia solicită țării UE în cauză să răspundă la acuzațiile potrivit cărora ar fi încălcat legislația europeană. Pe baza răspunsului primit, Comisia emite un aviz de închidere a cazului sau de stabilire a schimbărilor care trebuie implementate de respectiva țară. Acest proces poate fi inițiat și de o altă țară a UE care sesizează Comisia de această chestiune.
 • Dacă țara în cauză nu respectă avizul Comisiei în termenul acordat, Comisia sau o altă țară a UE, care a inițiat procedura, poate trimite cauza Curții de Justiție a Uniunii Europene spre judecare.
 • Când Comisia sesizează Curtea cu privire la o țară care nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile naționale de implementare a legislației UE, aceasta poate, de asemenea, să solicite Curții impunerea unor sancțiuni financiare.
 • Curtea de Justiție poate impune unei țări a UE despre care consideră că încalcă legislația UE să ia anumite măsuri.
 • În cazul în care Comisia consideră că țara nu respectă hotărârea judecătorească, poate trimite cauza spre rejudecare, recomandând valoarea amenzii care ar trebui plătită.
 • În cazul în care Curtea concluzionează că hotărârea încă nu se respectă, aceasta poate impune o sumă forfetară și/sau o penalitate cu titlu cominatoriu.

ACTUL PRINCIPAL

Articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 160-161)

Articolul 259 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 161)

Articolul 260 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 161)

Data ultimei actualizări: 12.07.2016

Top