Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul serviciilor de înmatriculare a vehiculelor la SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Accesul serviciilor de înmatriculare a vehiculelor la SIS II

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

 • Regulamentul permite serviciilor din țările Uniunii Europene (UE) care sunt responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare să acceseze Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II).
 • Acesta are drept unic obiectiv verificarea măsurii în care un vehicul prezentat pentru înmatriculare a fost furat și/sau este căutat ca probă în cercetări penale.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul conferă dreptul serviciilor de înmatriculare a vehiculelor să acceseze date din SIS II privind:
  • autovehiculele cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 (centimetri cubi);
  • remorcile cu o greutate neîncărcată mai mare de 750 kg și rulotele;
  • certificatele de înmatriculare a vehiculelor și plăcile de înmatriculare care au fost furate, sustrase, pierdute sau invalidate.
 • Serviciile de înmatriculare a vehiculelor care nu sunt servicii publice au acces la datele din SIS II numai prin una din autoritățile indicate în Decizia privind SIS II (adică Decizia 2007/533/JAI a Consiliului). Aceste autorități includ autoritățile de control de frontieră, poliția și autoritățile vamale.
 • Decizia SIS II stabilește măsurile care trebuie luate, în cazul în care SIS II relevă că vehiculul a fost furat sau este căutat ca probă în cercetări penale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 17 ianuarie 2007.

CONTEXT

Țărilor UE li se cere să ofere asistență reciprocă în implementarea Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule. Acestea pot schimba informații pentru a verifica statutul legal al vehiculului în țara în care a fost înregistrat anterior.

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și Decizia 2007/533/JAI privind înființarea, funcționarea și utilizarea SIS II (Regulamentul și Decizia privind SIS II) au înlocuit toate articolele, cu excepția unuia, din Convenția de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985. Articolul se referă la accesul la Sistemul de Informații Schengen de către autoritățile și serviciile din țările UE responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare pentru vehicule. Acest al treilea document completează cadrul legal al SIS II, asigurându-se că serviciile de înmatriculare a vehiculelor din țările UE au acces la SIS II imediat ce va fi operațional.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (JO L 381, 28.12.2006, pp. 1-3)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 16.08.2016

Top