Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norme de acces la Sistemul de informații privind vizele (VIS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Norme de acces la Sistemul de informații privind vizele (VIS)

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2008/633/JAI: accesul autorităților țărilor UE și al Europol la Sistemul de informații privind vizele

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Sistemul de informații privind vizele (VIS) este un instrument care sprijină punerea în aplicare a politicii comune a Uniunii Europene (UE) în domeniul vizelor. Sistemul le permite statelor Schengen să facă schimb de date privind vizele. Acesta constă într-un sistem informatic central și o infrastructură de comunicații care leagă acest sistem central de sistemele naționale.

Decizia permite utilizarea VIS pentru a preveni, depista și cerceta infracțiunile de terorism și alte infracțiuni grave.

Aceasta le permite autorităților de aplicare a legii desemnate (precum autoritățile responsabile pentru combaterea terorismului sau a infracțiunilor grave, de exemplu traficul de droguri sau traficul de persoane) ale țărilor din spațiul Schengen și Europol să acceseze VIS.

Autoritățile naționale desemnate trebuie să respecte o procedură de acces la VIS, de îndată ce sunt îndeplinite toate condițiile de acces.

De asemenea, decizia stabilește norme pentru protejarea datelor personale ale deținătorilor de vize.

ASPECTE-CHEIE

VIS conectează consulatele din țările din afara UE și toate punctele de trecere a frontierelor externe ale statelor Schengen. Sistemul prelucrează datele și deciziile referitoare la cererile de vize de scurtă ședere pentru a vizita sau pentru a tranzita spațiul Schengen. VIS previne abuzurile legate de utilizarea frauduloasă a vizelor, ajutând polițiștii de frontieră atunci când aceștia verifică dacă posesorul unei vize este titularul de drept al acesteia.

Accesul la datele VIS se realizează luând în considerare fiecare caz în parte, cu cereri motivate în mod corespunzător, în formă scrisă sau electronică.

Autoritățile desemnate pot consulta VIS numai dacă este necesar sau dacă există motive întemeiate pentru a crede că o astfel de căutare va ajuta substanțial la prevenirea, depistarea sau cercetarea unor infracțiuni grave. Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, în cazurile de terorism sau ale persoanelor legate direct sau indirect de infracțiuni de terorism sau de alte infracțiuni grave.

Europol poate accesa VIS doar în limitele mandatului său și în cazul în care este necesar în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.

Tipuri de căutări în VIS

Căutările în VIS sunt limitate la date specifice, de exemplu:

numele, prenumele, sexul și data, locul și țara nașterii;

cetățenia actuală și naționalitatea la naștere a solicitantului de viză;

tipul și numărul documentului de călătorie;

scopul călătoriei și data preconizată a sosirii și a plecării;

frontiera preconizată pentru prima intrare sau itinerarul de tranzit;

amprentele digitale;

tipul de viză și numărul autocolantului de viză;

detaliile persoanei care a emis o invitație pentru solicitantul vizei etc.

În cazul în care căutarea oricăreia dintre datele de mai sus dă rezultate, autoritățile pot să acceseze și alte date, cum ar fi fotografiile.

Protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor

La prelucrarea datelor cu caracter personal conform acestei decizii, fiecare țară a UE trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

Numai în cazurile urgente și doar în scopul prevenirii și al depistării infracțiunilor grave, datele cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara UE sau la organizații internaționale. Cu toate acestea, în astfel de cazuri trebuie să se obțină consimțământul țărilor UE care au introdus datele.

Țările UE trebuie, de asemenea, să asigure securitatea datelor accesate în VIS pe parcursul transmiterii acestora către autoritățile desemnate.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia (UE) 2015/1956 a Consiliului a stabilit 1 septembrie 2013 ca data de la care Decizia 2008/633/JAI trebuia să producă efecte.

CONTEXT

Sistemul VIS a fost înființat prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004. La 7 martie 2005, Consiliul a adoptat concluziile care prevăd că autorităților din țările UE ar trebui să li se garanteze accesul la VIS pentru a combate terorismul și alte infracțiuni.

ACT

Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, pp. 129-136)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, pp. 60-81)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 767/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 23.11.2015

Top