Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului din întreaga lume (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului din întreaga lume (2007-2013)

Prezentul regulament instituie un instrument european pentru democraţie şi drepturile omului oferind o asistenţă care contribuie la dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept precum şi la respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în lume.

SINTEZĂ

Prezentul regulament instituie un instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în ţările terţe, care înlocuieşte precedenta Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDH).

Natura instrumentului

Ajutorul prevăzut în temeiul acestui instrument are ca obiectiv:

 • consolidarea respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale în ţările şi regiunile în care acestea sunt cel mai expuse riscului;
 • sprijinirea societăţii civile în rolul său de promovare a drepturilor omului şi a democraţiei, acţiunea sa în favoarea reconcilierii paşnice a intereselor particulare, funcţia sa de reprezentare şi participare politică;
 • susţinerea acţiunilor privind drepturile omului şi democraţia în domeniile acoperite de orientările comunitare;
 • consolidarea cadrului internaţional şi regional pentru protecţia drepturilor omului, justiţiei, statului de drept şi promovarea democraţiei;
 • promovarea încrederii în procesele electorale democratice, consolidarea fiabilităţii şi a transparenţei, inclusiv prin observarea alegerilor.

Pentru a urmări aceste obiective, ajutorul comunitar sprijină următoarele acţiuni:

 • promovarea democraţiei participative şi reprezentative şi a procesului de democratizare, prin intermediul organizaţiilor societăţii civile (în special: promovarea libertăţii de asociere şi de întrunire, de opinie şi de exprimare; consolidarea Statului de drept şi a independenţei sistemului judiciar; promovarea pluralismului politic şi reprezentarea politică democratică; participării egale a bărbaţilor şi a femeilor la viaţa socială, economică şi politică; sprijinul măsurilor care vizează facilitarea concilierii paşnice a grupurilor de interes);
 • protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale proclamate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi alte instrumente internaţionale.

În scopul de a asigura coerenţa şi eficienţa ajutorului, Comisia asigură o strânsă coordonare între propriile sale activităţi şi cele ale statelor membre. În plus, ajutorul prevăzut în prezentul regulament este conform cu politica comunitară de cooperare pentru dezvoltare, precum şi politica externă şi de securitate a Uniunii Europene în ansamblul său. Acesta ar trebui să completeze, de asemenea, ajutorul prevăzut de instrumentele comunitare de asistenţă externă, precum şi acordul de parteneriat cu Statele din Africa, Caraibe şi din Pacific (ACP).

Administrare şi punere în aplicare

În temeiul prezentului regulament ajutorul este pus în aplicare prin intermediul:

 • documentele de strategie, care definesc priorităţile Comunităţii, situaţia internaţională şi activităţile partenerilor cheie;
 • programe anuale de acţiune pe baza documentelor de strategie şi eventualele revizuiri ale acestora;
 • măsuri speciale, care nu sunt incluse în documentele de strategie care pot fi adoptate de Comisie;
 • măsuri ad-hoc, prin care Comisia poate aloca subvenţii mici apărătorilor drepturilor omului, în scopul de a satisface nevoile urgente de protecţie

Entităţile care pot beneficia de o finanţare sunt următoarele:

 • organizaţii ale societăţii civile;
 • organizaţii nonprofit din sectorul public şi privat;
 • organisme parlamentare la nivel naţional, regional şi internaţional, în cazul în care acţiunea propusă nu poate fi finanţată printr-un instrument conex de ajutor extern al Comunităţii;
 • organizaţii interguvernamentale, regionale şi internaţionale;
 • persoane fizice, atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor regulamentului prin instituirea Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului.

Alte organizaţii sau părţi interesate pot fi finanţate în circumstanţe excepţionale, dacă este necesar, pentru a atinge obiectivele prezentului regulament.

Ajutorul oferit în cadrul instrumentului poate lua următoarele forme:

 • programe şi proiecte;
 • subvenţii pentru finanţarea proiectelor prezentate de către organizaţiile interguvernamentale regionale şi internaţionale;
 • subvenţii mici pentru apărătorii drepturilor omului;
 • subvenţii pentru a sprijini cheltuielile de funcţionare ale Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Centrului Interuniversitar European pentru Drepturile Omului şi Democratizare (CIUE);
 • contribuţii de fonduri internaţionale;
 • resurse pentru misiuni de observare electorală ale UE;
 • pieţe publice.

Participarea la atribuirea contractelor de achiziţii publice sau de subvenţionare va fi deschisă, printre altele, tuturor persoanelor fizice sau juridice care sunt cetăţeni ai unui Stat membru al Uniunii sau stabilite într-un Stat membru, într-o ţară membru sau candidată oficial, într-un Stat membru al Spaţiului Economic European, într-o ţară în curs de dezvoltare (astfel cum sunt definite de Comitetul de ajutor pentru dezvoltare al OCDE (EN) (FR)), precum şi organizaţiile internaţionale.

Comisia este asistată de un comitet al drepturilor omului şi al democraţiei.

Comisia prezintă într-un raport anual progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor de sprijin întreprinse în cadrul prezentului regulament.

Instrumentul are un buget de 1,104 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare – Data expirării

Transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1889/2006

30.12.2006-31.12.2013

-

JO L 386 din 29.12.2006

ACTE CONEXE

Propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului la scară mondială [COM(2009) 194 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Este necesar să se îmbunătăţească performanţa programelor şi proiectelor finanţate de către instrument pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului. Astfel, Parlamentul European şi Consiliul propun relaxarea criteriilor de eligibilitate pentru finanţare, privind costurile legate de impozite şi taxe plătibile în ţările beneficiare ale instrumentului. De fapt, mecanismele de scutire de taxe fiscale sau de recuperare nu există în toate statele în cauză, constituind obstacole în calea participanţilor la program.

Procedura de codecizie: (COD/2009/0060)

Ultima actualizare: 15.10.2009

Top