Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrumentul de stabilitate (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Instrumentul de stabilitate (2007-2013)

Uniunea Europeană (UE) întreprinde acţiuni de cooperare externă menite să sprijine stabilitatea ţărilor terţe. Astfel, măsurile finanţate prin instrumentul de stabilitate trebuie să contribuie la pregătirea şi la reacţia la crizele naturale sau provocate de către om, precum şi la reabilitarea ţărilor ca urmare a unei crize sau situaţii de instabilitate.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate [Jurnalul Oficial L 327 din 24.11.2006].

SINTEZĂ

Instrumentul de stabilitate finanţează acţiunile de cooperare pentru dezvoltare şi de cooperare financiară, economică şi tehnică întreprinse de Uniunea Europeană (UE) în parteneriat cu ţările terţe. Aceste acţiuni urmăresc:

 • refacerea stabilităţii în caz de situaţii de urgenţă, de criză sau de criză emergentă, pentru a permite punerea efectivă în aplicare a politicilor de dezvoltare şi de cooperare;
 • creşterea capacităţii de pregătire a ţărilor terţe pentru a face faţă crizelor şi ameninţărilor mondiale şi transregionale.

În caz de situaţii de criză sau de criză emergentă, inclusiv în situaţiile care pot degenera într-un conflict armat, instrumentul de stabilitate permite contribuţia la protecţia democraţiei, a ordinii publice şi a securităţii persoanelor, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Acţiunile de cooperare pot oferi sprijin în special pentru:

 • măsurile tehnice şi logistice ale agenţilor cu caracter statal şi fără caracter statal, precum şi organizaţiilor internaţionale şi regionale;
 • punerea în aplicare a administraţiilor interimare;
 • dezvoltarea unor instituţii publice democratice şi a unor sisteme judiciare independente;
 • tribunalele penale naţionale sau internaţionale, precum şi pentru comisiile de reconciliere naţională;
 • demobilizarea şi reintegrarea combatanţilor în societatea civilă, măsurile în favoarea soldaţilor copii şi pentru reabilitarea victimelor;
 • dezvoltarea societăţii civile şi promovarea mijloacelor media independente;
 • abordarea impactului socioeconomic al minelor terestre antipersonal şi al resturilor explozive de război;
 • promovarea accesului echitabil la resursele naturale;
 • reacţia la catastrofe naturale sau provocate de către om şi la ameninţările la adresa sănătăţii publice.

În cazul în care situaţia ţării asigură condiţii de cooperare stabile, instrumentul de stabilitate poate contribui în special la:

 • îmbunătăţirea capacităţii de pregătire pentru crize, de reacţie şi de reabilitare;
 • consolidarea instituţiilor şi a infrastructurilor publice, inclusiv în ceea ce priveşte lupta împotriva terorismului şi criminalităţii organizate, siguranţa infrastructurilor critice şi sănătatea publică;
 • diminuarea riscurilor legate de substanţele sau agenţii chimici, biologici, radiologici sau nucleari.

Punerea în aplicare a asistenţei

Asistenţa acordată trebuie să ia în considerare acţiunile întreprinse în temeiul altor instrumente europene de asistenţă externă.

Punerea în aplicare a acesteia se bazează pe documentele de strategie geografice sau tematice şi pe programe orientative multianuale pe ţară. De asemenea, se pot adopta măsuri speciale ca răspuns la crize sau la situaţii excepţionale.

Beneficiarii finanţării

Mai multe tipuri de protagonişti pot beneficia de ajutor financiar prin instrumentul de stabilitate, indiferent dacă aceştia provin din UE sau din ţări terţe; este vorba în special de autorităţile naţionale, regionale şi locale din ţările partenere, de organizaţiile internaţionale, de organismele publice şi private, de organizaţiile neguvernamentale şi de persoanele fizice.

Context

Dispoziţiile privind instrumentul de stabilitate abrogă şi înlocuiesc regulamentele privind mecanismul de reacţie rapidă şi diferitele regulamente privind lupta împotriva minelor terestre antipersonal.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1717/2006

14.12.2007

-

JO L 327 din 24.11.2006

ACTE CONEXE

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1717/2006 de instituire a unui instrument de stabilitate [COM(2009) 195 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Această propunere extinde domeniul de aplicare a regulamentului la lupta împotriva utilizării ilegale a armelor uşoare şi de calibru mic, în conformitate cu obiectivele politicilor comunitare de cooperare.

Procedura de codecizie: (COD/2009/0058)

Ultima actualizare: 28.06.2011

Top