Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migrație și dezvoltare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migrație și dezvoltare

Migrația este recunoscută drept un mijloc de dezvoltare puternic - deși problematic - atât în țara de origine, cât și în cea de destinație. Fiind un fenomen global, acesta nu poate fi gestionat numai de către UE, iar pentru a identifica interesele și problemele comune, UE instituie un dialog cu țările partenere, inclusiv țările de origine și de tranzit.

ACT

Comunicarea a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Migrația și dezvoltarea: câteva orientări concrete [COM(2005) 390 final, 1.9.2005].

SINTEZĂ

Migrația este recunoscută drept un mijloc de dezvoltare puternic - deși problematic - atât în țara de origine, cât și în cea de destinație. Fiind un fenomen global, acesta nu poate fi gestionat numai de către UE, iar pentru a identifica interesele și problemele comune, UE instituie un dialog cu țările partenere, inclusiv țările de origine și de tranzit.

Această comunicare a Comisiei, stabilește ideile practice care să ajute la asigurarea faptului că migrația din statele care nu sunt membre UE are un impact pozitiv asupra dezvoltării respectivelor țări și, în special, este cât mai eficientă posibil în reducerea sărăciei. Aceste idei includ:

TRANSMISIILE MONETARE (ANEXELE 2 ȘI 3)

Banii trimiși în țara natală de către muncitorii imigranți (transmisiile monetare) reprezintă o proporție mai mare din veniturile țărilor aflate în curs de dezvoltare decât ajutoarele de dezvoltare din străinătate (ADS) provenite de la guverne și agenții (cum ar fi Unicef). Acești bani privați, deși nu înlocuiesc ADS, ajută și ei la dezvoltare.

Acțiuni sugerate

  • dezvoltarea unor modalități ieftine, rapide și sigure de a transfera banii câștigați de către muncitorii imigranți înapoi către țările lor de origine. Asigurarea faptului că operatorii europeni de transfer monetar se supun unor reguli stricte constituie un pas în această direcție;
  • intensificarea intermedierilor financiare prin încurajarea parteneriatelor între instituțiile microfinanciare și instituțiile financiare principale. Aceasta ar putea duce la îmbunătățirea accesului la servicii bancare și financiare în țările aflate în curs de dezvoltare.

IMPLICAREA DIASPOREI ÎN DEZVOLTAREA PROPRIEI ȚĂRI (ANEXA 4)

Istoric, diaspora (grupurile de imigranți din străinătate) a jucat un rol cheie în consolidarea dezvoltării propriei țări. În plus față de transmisiile monetare (a se vedea mai sus), Comisia privește implicarea diasporei drept un potențial motor al dezvoltării.

Acțiuni sugerate

  • Ajutor pentru țările aflate în curs de dezvoltare pentru a-și cartografia diasporele și a construi legături solide cu acestea.
  • Crearea de baze de date cu abilitățile disponibile în cadrul unei diaspore, în care membrii interesați se pot înregistra.
  • Identificarea persoanelor de contact cheie în rândul diverselor organizații care reprezintă diaspora.

MIGRAȚIA CIRCULARĂ ȘI REVENIREA ÎN ȚARA NATALĂ (ANEXA 5)

Comisia evidențiază faptul că atunci când imigranții revin în țara natală, chiar și pentru scurtă durată, aceștia își diseminează abilitățile, cunoștințele și/sau atitudinile culturale. Astfel, atât migrația circulară, cât și revenirea pot ajuta la moderarea migrației intelectualilor (atunci când persoanele calificate/inteligente emigrează).

Acțiuni sugerate

  • Acordarea de prioritate pentru angajarea temporară suplimentară a muncitorilor care au lucrat deja în scheme de muncă peste hotare și care au revenit în țara natală la sfârșitul contractului.
  • Analizarea aspectelor precum transferabilitatea drepturilor de pensie.
  • Luarea în considerare a modalităților prin care să se asigure faptul că profesioniștii care au lucrat în UE pot păstra legătura cu foștii lor colegi, astfel încât să revină în țara natală voluntar și să se reintegreze cu succes.

COMBATEREA EFECTELOR NEGATIVE ALE MIGRAȚIEI INTELECTUALILOR (ANEXA 6)

Migrația poate produce o criză de abilități în țările de origine, în sectoare precum sănătatea.

Acțiuni sugerate:

  • Limitarea recrutării în țările și sectoarele care se confruntă cu o criză de abilități.
  • Angajarea de profesioniști calificați din țările aflate în curs de dezvoltare în proiecte finanțate din străinătate care se desfășoară la fața locului.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate [COM(2011) 743 final. 18.11.2011].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării - Contribuția UE la dialogul la nivel înalt al Organizației Națiunilor Unite și etapele următoare către consolidarea corelației dintre dezvoltare și migrație [COM(2013) 292 final, 21.5.2013].

Ultima actualizare: 16.09.2014

Top