Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Repatrierea imigranților ilegali: zboruri comune

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Repatrierea imigranților ilegali: zboruri comune

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2004/573/CE – Zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe țări ale UE a imigranților ilegali

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DECIZII?

Decizia stabilește procedurile de urmat atunci când două sau mai multe țări ale Uniunii Europene (UE) cooperează în vederea expulzării din UE a imigranților ilegali pe calea aerului.

ASPECTE-CHEIE

 • Fiecare țară a UE desemnează o autoritate națională responsabilă cu organizarea de zboruri comune sau cu participarea la acestea.
 • Autoritatea care organizează un zbor comun trebuie:
  • să furnizeze celorlalte țări ale UE informațiile relevante;
  • să aleagă companiile aeriene implicate și să se asigure că au fost luate toate măsurile contractuale și practice;
  • să solicite și să primească autorizații de la țările de tranzit și de destinație;
  • să încheie acordurile corespunzătoare, inclusiv pe cele financiare, cu alte țări ale UE participante la zbor;
  • să definească detaliile și procedurile operaționale, inclusiv efectivul necesar al escortei.
 • O țară a UE participantă la un zbor comun trebuie:
  • să informeze autoritatea națională care organizează zborul despre intenția sa de a participa;
  • să furnizeze o escortă suficientă;
  • să se asigure că sunt prezenți cel puțin doi reprezentanți ai săi dacă țara organizatoare pune la dispoziție întregul personal din escortă.
 • Țările organizatoare și participante trebuie:
  • să se asigure că membrii escortei și toate persoanele expulzate sunt în posesia documentelor de călătorie valabile și a oricărui alt document necesar, precum vizele și certificatele;
  • să informeze despre acordurile referitoare la zbor ambasadele și consulatele din țările de tranzit și de destinație, pentru a obține asistența necesară.
 • Decizia prevede proceduri și cerințe detaliate pentru cele cinci faze pe care le presupune expulzarea imigranților ilegali:
  • faza premergătoare repatrierii;
  • faza premergătoare plecării;
  • faza de zbor;
  • faza de tranzit;
  • faza de sosire.

Acestea vizează aspecte precum înregistrarea, securitatea și recurgerea la măsurile coercitive*.

 • Cooperarea operațională dintre țările UE vizează, de asemenea:
  • asistența de tranzit pentru zborurile de expulzare;
  • organizarea de zboruri pentru imigranții ilegali care fac obiectul unor măsuri individuale de expulzare;
  • recunoașterea reciprocă a deciziilor de expulzare.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu 7 august 2004.

CONTEXT

În fiecare an, între 400 000 și 500 000 de resortisanți străini primesc ordinul de părăsire a UE pentru că au intrat sau se află ilegal pe teritoriul UE. Numai 40 % dintre aceștia sunt retrimiși în țara din care au intrat în UE. Asigurarea repatrierii imigranților ilegali este esențială pentru garantarea credibilității migrației legale.

Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

măsuri coercitive: acestea pot fi utilizate în cazul persoanelor care refuză expulzarea sau opun rezistență; aceste măsuri trebuie să fie proporționale, să nu depășească limitele rezonabile ale utilizării forței și să nu compromită capacitatea persoanei repatriate de a respira normal.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanților țărilor terțe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, pp. 28-35)

ACTE CONEXE

Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistența la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare pe cale aeriană (JO L 321, 6.12.2003, pp. 26-31)

Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe (JO L 149, 2.6.2001, pp. 34-36)

Data ultimei actualizări: 29.07.2016

Top