Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Echipe de intervenţie rapidă la frontiere (RABIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Echipe de intervenţie rapidă la frontiere (RABIT)

Acest regulament stabileşte un mecanism menit să asigure asistenţă tehnică şi operaţională sporită pentru o perioadă limitată, sub forma unor echipe de intervenţie rapidă la frontiere, inclusiv agenţi de poliţie de frontieră ai altor state membre. Aceste echipe intervin la cererea unui stat membru confruntat cu situaţii urgente şi excepţionale care rezultă dintr-un aflux masiv de imigranţi clandestini.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte acest mecanism şi de reglementare a sarcinilor şi a competenţelor agenţilor invitaţi.

SINTEZĂ

După primirea unei cereri din partea unui stat membru, directorul executiv al Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) ia o decizie cu privire la detaşarea uneia sau mai multor echipe de intervenţie rapidă la frontiere în cel mai scurt timp şi cel târziu în cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

Frontex şi statul solicitant stabilesc apoi un plan operativ, care stabileşte modalităţile precise de intervenţie ale uneia sau mai multor echipe.

Directorul executiv desemnează unul sau mai mulţi experţi ai Frontex, care acţionează ca ofiţer coordonator pentru:

  • a reprezenta interfaţa între Frontex, pe de o parte, şi statul membru gazdă şi membrii echipei, pe de altă parte;
  • a urmări punerea în aplicare a planului operativ;
  • a transmite către Frontex o evaluare a impactului detaşării echipei.

În ceea ce priveşte statele membre, acestea desemnează un punct de contact însărcinat să facă legătura între autorităţile sale şi Frontex.

Frontex stabileşte componenţa echipelor, ai căror membri provin din rezerva naţională, şi începe detaşarea lor. Agenţia organizează instruire şi exerciţii legate de sarcinile pe care aceştia le au de îndeplinit.

Statutul şi atribuţiile membrilor echipei

Membrii echipelor însărcinaţi să îndeplinească activităţile de control şi supraveghere la frontierele externe sunt obligaţi să respecte legislaţia comunitară şi legislaţia naţională a statului membru gazdă. Pe durata intervenţiei, membrii echipei sunt plasaţi sub responsabilitatea statului membru gazdă. Aceştia urmează instrucţiunile acestuia şi acţionează în prezenţa agenţilor de poliţie de frontieră naţionali.

Aceştia îşi păstrează calitatea de agenţi de poliţie de frontieră din statul membru de origine şi sunt autorizaţi, în acest sens, să poarte propria lor armă de serviciu şi propria uniformă. Cu toate acestea, membrii echipei trebuie să poarte o brasardă albastră, cu însemnele Uniunii Europene şi ale Frontex, care să îi identifice.

Aceştia pot consulta bazele de date ale statului gazdă şi pot face uz de forţă, dacă este cazul.

În cazul în care agenţii invitaţi ai echipelor operează într-un stat membru gazdă, acesta din urmă este considerat responsabil pentru orice daune cauzate de aceştia. Pe durata detaşării echipelor, agenţii invitaţi sunt asimilaţi agenţilor statului membru gazdă în ceea ce priveşte infracţiunile care ar putea fi comise împotriva acestora sau de către aceştia.

Context

Acest regulament reprezintă răspunsul la o cerere a Consiliului European de la Haga care, în concluziile sale, a solicitat crearea unor echipe naţionale de experţi capabile să furnizeze rapid asistenţă tehnică şi operaţională statelor membre care cer acest lucru. Consiliul European, în concluziile sale din 15 şi 16 decembrie 2005, a invitat Comisia să prezinte, pentru primăvara anului 2006, o propunere de creare a unor echipe de reacţie rapidă în conformitate cu programul de la Haga. Ca răspuns, Comisia a prezentat la 19 iulie 2006 un proiect de text de modificare a regulamentului de instituire a Frontex, pentru a asigura acestor echipe un fundament juridic.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul 863/2007/CE

20.8.2007

-

JO L 199 din 31.7.2007

Ultima actualizare: 03.10.2007

Top