Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modelul uniform de viză eliberat resortisanților din afara Uniunii Europene (UE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modelul uniform de viză eliberat resortisanților din afara Uniunii Europene (UE)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului – norme privind modelul uniform de viză al UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

În 1995, UE a creat un model uniform de viză a UE sub forma unui autocolant care trebuie lipit pe documentul de călătorie al resortisanților din afara UE care sunt supuși obligativității vizelor.

Acest regulament stabilește normele pentru modelul uniform de viză atât pentru țările Schengen*, cât și pentru Irlanda și Regatul Unit.

ASPECTE-CHEIE

Modelul uniform se aplică:

  • unei șederi preconizate în una sau în mai multe țări din spațiul Schengen pentru o perioadă care să nu depășească trei luni în total;
  • unei tranzitări a zonelor de tranzit internațional ale aeroporturilor din țările Schengen („viză de tranzit aeroportuar”).

În cazul țărilor Schengen, de exemplu, o viză de scurtă ședere eliberată de către una dintre acestea îi conferă titularului acesteia dreptul de a călători prin cele 26 de țări timp de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Vizele pentru vizitele care depășesc perioada respectivă fac obiectul procedurilor naționale (adică pentru a permite titularului să-și găsească un loc de muncă sau să înființeze o întreprindere, o activitate comercială sau profesională).

Informațiile care figurează pe autocolantul de viză

Modelul uniform al autocolantului de viză precizează numărul de zile pe care un resortisant dintr-o țară din afara UE le poate petrece în spațiul Schengen și în Irlanda și Regatul Unit. În cazul unei vize Schengen, zilele trebuie să fie numărate începând din data în care acesta intră în spațiul Schengen (ștampila de intrare) și până la data la care iese din spațiul Schengen (ștampila de ieșire), ambele zile fiind incluse.

Durata precisă a valabilității vizei este indicată pe autocolantul de viză la rubrica „Durata vizitei”.

Specificații tehnice

Viza uniformă trebuie să respecte:

  • o listă de specificații tehnice precizate în legislația UE, care stabilesc elementele de securizare universal recunoscute, vizibile clar cu ochiul liber (de exemplu, inserarea unei fotografii realizate conform unor standarde înalte de securizare, sigla constând dintr-una sau mai multe litere care indică țara emitentă – sau grupul de țări, în cazul Beneluxului);
  • alte specificații tehnice care urmăresc prevenirea contrafacerii și a falsificării vizelor și care oferă metode de completare a vizei.

Fiecare țară a UE trebuie să desemneze o singură autoritate pentru tipărirea vizelor. Țara UE trebuie să comunice Comisiei Europene și celorlalte țări ale UE numele acestui organism.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 3 august 1995.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați Politica privind vizele pe site-ul Comisiei Europene.

TERMEN-CHEIE

* Țări Schengen: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, pp. 1-4)

Modificările ulterioare aduse Regulamentului (CE) nr. 1683/95 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, pp. 4-6)

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, pp. 1-58). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 29.04.2016

Top