Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Măsuri specifice pentru insulele mici din Marea Egee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Măsuri specifice pentru insulele mici din Marea Egee

Măsuri specifice sprijină agricultura în insulele mici din Marea Egee. Obiectivul lor este dublu: limitarea costurilor suplimentare de transport al anumitor produse agricole pentru aceste regiuni şi să promoveze dezvoltarea producţiei locale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului din 18 septembrie 2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee şi de modificare a regulamentului (CE) nr 1782/2003 [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Insulele mici din Marea Egee beneficiază de un regim specific de aprovizionare cu anumite produse agricole şi de măsuri adaptate de sprijinire a producţiei agricole locale. Aceste măsuri, ilustrate prin prezentul regulament, vizează promovarea dezvoltării acestor zone, îngreunate de o combinaţie de factori de natură geografică şi economică.

Regim specific de aprovizionare

Aprovizionarea cu produse agricole (enumerate în Anexa I din tratat) esenţiale pentru consumul uman sau fabricarea altor produse se bazează pe un regim specific de sprijinire. În acest context, autorităţile desemnate de Grecia stabilesc un bilanţ estimativ de aprovizionare care cuantifică cerinţele anuale pentru produsele în cauză. Acest bilanţ este aprobat de Comisie.

Aceste produse beneficiază de un ajutor pentru aprovizionare, care este stabilit în funcţie de costurile suplimentare de comercializare. Punerea în aplicare a regimului specific de aprovizionare trebuie ia în considerare anumiţi factori, cum ar fi nevoile specifice ale insulelor mici, fluxurile comerciale tradiţionale, aspectul economic al ajutorului propus şi dezvoltarea producţiei locale.

Produsele acoperite de acest plan nu poate fi re-exportate decât în condiţiile stabilite de comitetul care asistă Comisia. Aceste condiţii includ rambursarea ajutorului primit. În plus, produsele prelucrate în insulele mici din produse care au beneficiat de regimul specific de aprovizionare pot fi exportate către ţări terţe sau expediate către Comunitate în limitele de cantitate stabilite de Comisie.

Măsuri de promovare a producţiei agricole locale

Grecia are un program de sprijin care este prezentat Comisiei pentru aprobare. Programul cuprinde măsuri de promovare a producţiei agricole în insulele mici. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile şi în conformitate cu legislaţia şi politicile comunitare, inclusiv politica agricolă comună.

Programul de sprijin poate include:

  • descrierea cuantificată a situaţiei producţiei agricole;
  • strategia propusă şi impactul preconizat asupra planurilor economic, de mediu şi social;
  • un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor şi un ghid general care să indice resursele care urmează să fie mobilizate;
  • o dovadă a compatibilităţii şi coerenţei diferitelor măsuri ale programului şi definirea criteriilor şi a indicatorilor cantitativi utilizaţi pentru monitorizare şi evaluare;
  • dispoziţiile pentru a asigura punerea în aplicare eficientă şi adecvată a programului;
  • autoritatea competentă desemnată pentru punerea în aplicare a programului şi organizaţiile asociate.

Măsuri de însoţire

Consiliul poate autoriza un ajutor suplimentar sub forma de ajutor pentru funcţionare în sectoarele de producţie, de prelucrare şi de comercializare a produselor respective pentru punerea în aplicare a programului de sprijin.

Dispoziţii financiare

Regimul specific de aprovizionare, precum şi măsurile de promovare a producţiei agricole locale se ridică la cel mai mult 23,93 milioane de euro pe an. În ceea ce priveşte regimul specific de aprovizionare, suma maximă anuală este de 5,47 milioane de euro.

Dispoziţii generale

Comisia este asistată de comitetul gestionării plăţilor directe (EN).

Grecia prezintă Comisiei:

  • cel târziu la 15 februarie a fiecărui an, creditele pentru punerea în aplicare a programului în anul următor;
  • cel târziu la 30 iunie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport general cu privire la impactul acţiunilor întreprinse în temeiul prezentului regulament până cel mai târziu la 31 decembrie 2011.

Context

Primul cadru unic de sprijin în agricultură pentru insulele din Marea Egee a fost introdus prin Regulamentul nr. 2019/93, care a instituit regimul specific de aprovizionare şi măsurile de sprijin pentru sectoare specifice, cum ar fi cartofi, viţă de vie şi livezi de măslini. Având în vedere succesul acestui sistem, acest regulament are scopul de a menţine acest ajutor, consolidând parteneriatul cu autorităţile locale şi oferindu-le mai multă libertate în gestionarea fondurilor.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1405/2006

3.10.2006

-

JO L 265 din 26.9.2006

Actul/Actele de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul nr. 615/2008

29.6.2008

-

JO L 168 din 28.6.2008

Regulamentul (CE) nr. 72/2009

7.2.2009

-

JO L 30 din 31.1.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentul (CEE) nr. 1405/2006 au fost încorporate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Modalităţi de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1914/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee [Jurnalul Oficial L 365 din 21.12.2006]. Acest regulament conţine modalităţile de aplicare ale măsurilor în favoarea insulelor mici din Marea Egee. În ceea ce priveşte regimul specific de aprovizionare, acesta descrie modul de funcţionare al componentelor administrative, cum ar fi certificatul de ajutor şi registrul operatorilor, enumeră condiţiile de export şi explică funcţionarea controalelor şi a exporturilor. În ceea ce priveşte măsurile în favoarea producţiilor locale, regulamentul descrie modalitatea determinării sumei ajutorului, a depunerii de cereri şi a plăţii ajutorului, precum şi principiile controalelor privind utilizarea corectă a ajutorului şi sancţiunile.

A se vedea versiunea consolidată

Transmiterea de informaţii

Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a condiţiilor în care statele membre trebuie să comunice Comisiei informaţiile şi documentele cerute în legătură cu punerea în aplicare a organizării comune a pieţelor, al regimului de plăţi directe, a promovării produselor agricole şi regimurilor pentru regiunile ultra-periferice şi insulele din Marea Egee [Jurnalul Oficial L 228 din 1.9.2009].

Ultima actualizare: 16.09.2009

Top