Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Materiale și obiecte în contact cu produsele alimentare – buna practică de fabricație

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Materiale și obiecte în contact cu produsele alimentare – buna practică de fabricație

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 2023/2006 al Comisiei – buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind buna practică de fabricație (BPF)* pentru materiale și articole care vin în contact cu produsele alimentare.

ASPECTE-CHEIE

 • Actul legislativ se aplică tuturor sectoarelor și tuturor etapelor de fabricație, transformare și distribuție a materialelor și a obiectelor.
 • Operatorii economici trebuie:
  • să se conformeze cu buna practică de fabricație;
  • să stabilească, să implementeze și să aplice un sistem de asigurare a calității* eficient și documentat;
  • să realizeze și să mențină un sistem eficient de control al calității;
  • să elaboreze și să mențină o evidență adecvată, pe suport de hârtie sau în format electronic, în ceea ce privește specificațiile, formulele și transformările referitoare la siguranța produsului individual și diversele operațiuni de fabricație.
 • Bunele practici de fabricație vizează obiecte precum recipientele, ambalajele, hârtia, cartonul, cerneala și adezivii care ar putea veni în contact cu produsele alimentare.
 • Sistemele de asigurare a calității iau în considerare:
  • cunoștințele și competențele personalului și organizarea spațiilor și a instalațiilor;
  • mărimea întreprinderii, astfel încât să nu constituie o povară excesivă.
 • Sistemele de asigurare a calității includ:
  • monitorizarea aplicării bunelor practici de fabricație; și
  • identificarea și corectarea oricăror măsuri care nu se ridică la nivelul standardelor impuse.
 • Un amendament [Regulamentul (CE) nr. 282/2008] stabilește un sistem specific de asigurare a calității pentru materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 august 2008.

TERMENI-CHEIE

* Buna practică de fabricație: acele aspecte de asigurare a calității care garantează că materialele și obiectele respectă standardele de calitate, nu pun în pericol sănătatea umană și nu cauzează o modificare inacceptabilă a compoziției alimentelor.

* Sistem de asigurare a calității: măsurile de organizare și de documentare care asigură că materialele și obiectele îndeplinesc cerințele de calitate necesare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 384, 29.12.2006, pp. 75-78)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2023/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.05.2016

Top